October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Creative Waves/ inspirujące spotkanie 21 maja!

1 min read

21 maja 2022 partnerzy projektu @Halina Rosa , @Wiesława Tokarska @Lucyna Wachnicka @Beata Nawrocka @Kazimiera Drężek @Josefin Holmström i Pixie spotkali się ponownie w ramach projektu Creative Waves: Baltic Sisterhood for Change.

Spotkanie dotyczyło digitalizacji sztuki i wykorzystania mediów społecznościowych do marketingu dzieł sztuki lub firm. Uczestnicy uważają spotkania, wymianę informacji i procesy uczenia się za ważne i przydatne i są zainteresowani kontynuowaniem tego procesu. Uczestnicy wyrażają potrzebę rozwijania umiejętności dwojakiego rodzaju: technologicznej (np. uczenie się algorytmów efektywniejszego korzystania z mediów społecznościowych, tworzenia i rozwijania poszczególnych marek) oraz koncepcyjnej (jak powiązać historię i tradycyjne rzemiosło ze współczesnym światem i sytuacją, biorąc pod uwagę lokalizację, jej naturalność). , dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak przedefiniować praktyki i dziedzictwo.

@Josefin Holmström
Josefin and Pixie
Halina Rosa

Do tej pory kreatywne kobiety podczas warsztatów spotkały się z lokalnymi partnerami. W maju chcieliśmy zobaczyć je wszystkie w tej wyjątkowej atmosferze, podzielić się naszymi doświadczeniami, wrażeniami i wnioskami z dotychczasowych działań projektowych.

 Iwona Preis – liderem projektu jest Intercult Productions – dokonała wstępu do projektu i webinariów.

Sprawdź strony internetowe partnerów projektu CW i media społecznościowe, aby uzyskać więcej informacji:

Finansowany przez Fundusz Małych Projektów RPMB

22.05.2022 Sztokholm/ Halina Bartoszek Rosa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.