October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

ALL CATEGORIES

DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

The periodical is addressed to professionally active artists, designers in the broadest sense of the word, photographers, enterprising people, and all supporters of design, art, and business from around the world. It publishes thematic articles and interviews with personalities who have entrepreneurially combined their passions with business, operating in the field of art, fashion, culture, and business. The presented materials deal with the topics of ecology, design, philosophy of art, metaphysics, psychology, and new technologies in the media.

Exhibitions, open airs, competitions, and other cultural events are organized under the patronage of the magazine.

THE DESIGNER is not a magazine for hurried reading, it is a beautiful book you are waiting for, a unique publication that will become part of your collection for you and will stay with you for a long time. This is how we want to live, surrounding ourselves with good people, beautiful ecological design, enjoying nature, enjoying the happiness and successes of others, appreciating the beauty of small gestures, and admiring the charms of nature. We share with you, together with the team, the secrets of a successful business, everything is possible with kind people.

Polish version

Periodyk kierowany jest do aktywnych zawodowo artystów, designerów w szerokim znaczeniu tego słowa, fotografów, ludzi przedsiębiorczych oraz wszelkich sympatyków designu, sztuki i biznesu z całego świata. Publikowane w nim są artykuły tematyczne i wywiady z osobowościami, które przedsiębiorczo połączyły swoje pasje z biznesem, działających w sferze sztuki, mody, kultury i biznesu. Prezentowane materiały m.in. poruszają tematykę ekologii, designu, filozofii sztuki, metafizyki, psychologii czy nowych technologii w mediach.

Pod Patronatem magazynu organizowane są wystawy, plenery artystyczne, konkursy i inne wydarzenia kulturalne.

THE DESIGNER nie jest czasopismem do pospiesznej lektury, to piękna książka, na którą się czeka, wyjątkowa publikacja, która stanie się dla Was częścią kolekcji i zostanie z wami na długo. Tak właśnie chcemy żyć, otaczając się dobrymi ludźmi, pięknymi ekologicznym designem delektując się przyrodą, ciesząc się szczęściem i sukcesami innych, doceniając piękno drobnych gestów i zachwycając się urokami natury. Dzielimy się z Wami, wspólnie z zespołem, sekretami udanego biznesu – z życzliwymi ludźmi wszystko jest możliwe.