October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej. Spotkania Polonijne. Bożena Krasoń, Ursula Golda.

4 min read

Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń i Ursula Golda , działaczki polonijne z Włoch, które rozpoczęły swoją charytatywną działalność w marcu 2020 r., w tym roku postanowiły zrealizować projekt , nad którym bardzo długo pracowały.

Czym są Spotkania Polonijne?

To projekt, który powstał podczas pierwszego lockdownu 2020 r. we Włoszech. Gdy byliśmy wszyscy zamknięci w domach z dala od rodziny i przyjaciół, postanowiliśmy zareagować i dać coś od siebie ludziom chociażby wirtualnie. I tak każdej niedzieli  przedstawialiśmy Polaków z różnych stron świata,  prowadząc rozmowy na żywo w myśl zasady Polak potrafi.

Uruchomiliśmy akcję pomocna dłoń jako pomoc psychologiczną ,organizowaliśmy i współorganizowaliśmy małe eventy na tyle na ile pozwalała sytuacja.

Działamy do dziś w pełni wiary , że jesteśmy pomocni. Przeprowadziliśmy już prawie 50 wywiadów z Polonią z całego świata. I w końcu nadszedł moment, w którym chcemy zrealizować nasz pomysł ,nasz projekt, który nazwaliśmy dumnie.

Dlaczego imię tej kobiety jest takie ważne?

Edyta Felsztyńska – ur. 04.06.1972, zm. 25.07.2017 r. w wieku 45 lat przegrywając walkę z nowotworem. Przyjechała do Włoch w 1990 roku, po latach wyszła za mąż za Włocha. A w roku 2007 wraz z Bożeną Wróblewską założyły stowarzyszenie Insieme. Obie Panie rozpoznawane są, jako działaczki polonijne, nie tylko we Włoszech, ale również w Europie. Edyta była osobą z mnóstwem pozytywnej energii, którą wykorzystywała, aby pomagać innym. Kochała ludzi i pamiętając swoje ciężkie chwile na początku emigracji, starała się pomagać w rozwiązywaniu problemów nowo przybyłych na emigrację Polaków. Posiadała niesamowitą siłę oraz ogromną chęć do współorganizowania i organizowania różnych wydarzeń i eventów oraz pomagania innym na wszelki możliwy sposób. Dzięki stowarzyszeniu organizowano również akcje charytatywne. Mówiła zawsze : Jak my sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże.

Edyta Felsztyńska

Jej marzeniem było zjednoczyć całą Polonię i każde organizowane spotkanie zaczynało się od zaśpiewania piosenki: Bo wszyscy Polacy to to jedna rodzina.

Edyta miała swoje motto, nie zmieniała ludzi, kochała ich i akceptowała takimi jakimi są. Bardzo duże wsparcie i wspaniałą współpracę otrzymała od wielu osób.Nazywała ich cichymi aniołami, zawsze stojącymi obok. Przyjaźnie przetrwały wszelkie próby i wytrwały do końca jej życia.

Była osobą pozytywnie myślącą, uczciwą, serdeczną, zawsze uśmiechniętą i niosącą pomoc każdemu potrzebującemu mimo swojej ciężkiej choroby. Edyta Felsztyńska była wspaniałym przykładem i darem dla każdego, kto spotkał ją na swojej drodze .

Jesteśmy dumni, że imieniem tak wspaniałej Polki i działaczki polonijnej mogliśmy nazwać naszą nagrodę. Dziękujemy rodzinie Edyty za taką możliwość.

Nagroda Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 2021.

Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń i Urszula Golda pragną tą nagrodą uczcić imię Edyty Felsztyńskiej , jak również docenić w ten sposób osoby działające dla Polonii z różnych krajów świata.

Nabory kandydatów do nagrody Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej odbędą się w terminie od 15.10.2021 do 20.11.2021 r.

Tegoroczna gala odbędzie się online, jak wszyscy wiemy z powodu niestabilnej sytuacji , natomiast w przyszłości bierzemy pod uwagę organizację gali w Rzymie.

Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy organizacją niezarejestrowaną ,działającą charytatywnie , nie sponsorowaną przez nikogo. Naszą pasją jest praca na rzecz promocji Polonii oraz naszego kraju i to dla nas jest najwyższym piorytetetem.

Pragniemy podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyłączyli się do nas, by to wydarzenie mogło powstać.

Dziękujemy członkom kapituły :

Magdalena Pinkwart-dziennikarka radiowa ,telewizyjna, prasowa. Prezes Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza.

Bożena Wróblewska – Stowarzyszenie Insieme

Aleksandra Seghi -współredaktor portalu Polacywewloszech.com

dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media

Dziękujęmy serdecznie za objęcie patronatu medialnego następującym partnerom :

Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników– Virtualia ART

Polonijna Agencja Informacyjna.

Portal dla Polonii Polska360.org

Magazyn DESIGNER -Redaktor Naczelny Halina Rosa Sztokholm

Redakcja -wiadomości online – polacywewłoszech.com

Sabina Poulsen –Wyspy Owcze FO

Platforma medialna KROK PO KROKU -Hanna Grosfeld – Buda dziennikarka telewizyjna.

wloskislub.com – Barbara Sandra Pawlukiewicz-Carusotti – fotograf.

Zapraszamy do współpracy również wszystkich zainteresowanych i czekamy na Państwa zgłoszenia kandydatów do nagrody.

Link do strony

https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnaroku

Autorzy : Bożena Krasoń, Ursula Golda

Bożena Krasoń – certyfikowana dietetyczka, promotorka zdrowia, trenerka osobista, mentor tutor, działaczka polonijna, współorganizatorka wielu eventów, współzałożycielka i koordynatorka Spotkań Polonijnych. We Włoszech jest od 15 lat.

Ursula Golda – od 30 lat mieszkanka Wiecznego Miasta , pasjonatka dobrej kuchni , pomysłodawczyni i współzałożycielka Spotkań Polonijnych, działaczka polonijna, organizatorka i współorganizatorką wielu eventów, właścicielka w Locazione Turistica a Roma.

Reedycja z upoważenia: Bożeny Krasoń.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.