December 10, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

Język Ojczysty fundamentalną wartością kultury narodu i społecznych jednostek w Poezji i Literaturze. Wartości i walory języka polskiego są inicjatywą, której celem jest popularyzacja nauki  w języka ojczystym. Poprzez tego rodzaju przedsięwzięcia jak m.in. wspólna międzynarodowa 11 Edycja Narodowego Czytania ,,Ballady i Romanse’’ Adama Mickiewicza, pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej RP, powroty do naszych korzeni.

Dociera do każdego – dzieci, młodzieży, dorosłych, kto jest zainteresowany szeroko pojmowaną poprawnością językową, kulturą języka i wiedzą z językiem polskim związaną.

Wszyscy Polacy, Litwini, łączący się z nami obcokrajowcy którzy sięgają po nieodzowne atrybuty pisarskie, są myślami i sercem przy polskim wieszczu.                                               

Wypełniamy próżnie myśli promując mowę – słowo pisane Adama Mickiewicza na wszystkich szczeblach literatury słowiańskiej. Między innymi Ballady i Romanse są wysublimowanym kluczem do wrót spichlerza poezji.  

Język polski to również fundamentalna wartość kultury narodu. W jednej definicji nie zamkniemy, piękna języka ojczystego, życia naszego, identyfikacji z przodkami, genów naszej Ojczyzny.

Zwiedziłyśmy Sejm w Wilnie, Muzeum Adama Mickiewicza, złożyliśmy hołd pod pomnikami Adama Mickiewicza w Wilnie i Solecznikach, odwiedziliśmy pierwszą drukarnię gdzie publikowano twórczość Adama Mickiewicza, tablice pamięci przy Uniwersytecie do którego pisarz uczęszczał, celę, dom w którym mieszkał.   

Yvette Poplawska z Belgii i Halina Bartoszek ze Szwecji red. naczelna The Designer, przyjechały na zaproszenie Poseł na Sejm Litewski Beaty Pietkiewicz.                                                                

Narodowe Czytanie odbyło się 26.08.2022 r. po raz pierwszy z inicjatywy i zaangażowania się obu Pań w języku polskim i litewskim.                                          

Po raz pierwszy w historii Sejmu Litewskiego, organizacją czytania po polsku i litewsku w Sejmie Litewskim zajęła się Pani Poseł na Sejm Litewski Beata Pietkiewicz.   

– Obchodzimy jubileuszowe 200 lecie wydania w Wilnie  Ballad i Romansów Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce Romantyzm.                                                                          

Ballady i Romanse zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezji Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Z Redaktor Naczelną The Designer rozmawiała Yvette Poplawska prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART,  pomysłodawczyni i współorganizatorka z Haliną  Bartoszek ,,Szlakiem Mickiewiczowskiej poezji i literatury na Litwie’’,  m.in. w Wilnie i Solecznikach –Narodowego Czytania 11 Edycji po raz pierwszy w historii Sejmu Litewskiego.

26.08.2022 Wilno                                     

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.