October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Innovationsteknik och Entreprenörskap. Intervju med Richard Carlsson egenföretagare och entreprenör med stark erfarenhet inom IT försäljning

6 min read
Richard Carlsson

Richard Carlsson

Intervju by Diana Kicia

Innan du började arbeta med Navigoo, vad studerade och arbetade du med då?

Då arbetade jag på ASUS, är stor aktör som pc tillverkare på den globala marknaden. Intressant resa att vara en stor del av att etableras på den nordiska marknaden och arbetade som Key Account Manager.

Vad var dina största framgångar/utmaningar?

En framgång kommer sällan utmaningar och det fanns många, jag har ingen specifik sådan utan. I regel att etablera sig på en ny marknad är en rejäl utmaning, det är nu gjort och det är jag stolt över både själv men också ge ära åt mina tidigare kollegor.

Du har en stark och långvarig teknisk och försäljnings bakgrund från kända IT företag, samt enorm drift, vilka för-och nack- delar kunde du observera under dessa år.

Att arbeta inom IT är som att sitta i framsätet på en sportbil, det går ganska fort och ena dagen är inte den andra lik, det passar inte in på alla bolag givetvis men majoriteten i den branschen är vana vid snabba svängningar. Att ena dagen ha en glasklar plan men dagen efter kan förutsättningarna ha förändrats och man måste anpassa sig till det, det sker inte alltid men är vanligt förekommande.
Det är givetvis vanligare på ett globalt företag med många instanser att ta hänsyn till. I branschen jag befinner mig i nu, webbutveckling/programmering, där ser man ofta nya tekniker och uppdateringar att ta hänsyn till.

Berätta vad är Navigoo, företaget och vilka produkter arbetar ni med?

Företaget är ganska brett inom IT men huvudfokus är att agera som en ”digital webbyrå” där vi fokuserar på att få andra bolag att synas digitalt både genom webbsidor, applikationer osv.

Vi lever i en ny tid och förändringen har skett nu ett längre tag, majoriteten av den information företag/personer är i behov av sker digitalt. Det som gör oss unika är att vi dels har lång erfarenhet  men också tänker lite utanför ramarna vad gäller både design och teknik.

Vilka innovativa implementationsmetoder använder ni för att hjälpa era kunder att digitalisera deras processer i samband med t. ex e-handeln?

E-handeln har många beprövade tekniker, men i regel så används i första hand CMS baserade system såsom Woocommerce, Shopify, Magento osv.
I dessa system finns det stora möjligheter att på ett säkert sätt implementera olika metoder för att förenkla för kunden att dels orientera sig men också på ett smidigt sätt kunna genomföra sina köp.

Skulle du vilja expandera dina företag utomlands eller förhålla dig endast lokalt, varför?

Om ett bolag ska etableras utomlands beror i första hand på att man ser möjligheter i att göra det. Alla marknader har sina egna förutsättningar och för egen del så föredrar jag först och främst att bygga upp verksamheten i Norden först innan annat blir aktuellt.
 

Du äger också ett företag med skönhetsprodukter, det är oftast en bransch som domineras av kvinnliga ägare, hur kom det sig att du brinner för det? Kan du berätta lite om produkterna?

Det är en bransch som är bred och ligger högt upp på populariteten inom webhandeln, det är också en bransch med mycket stor konkurrens. Jag brinner för att kunna erbjuda populära produkter till bra priser främst, att det just är skönhetsprodukter beror på många anledningar men av några branscher som valdes i samband med etablering av e-handel så blev förutsättningarna bra. Sen är det en fördel att dessa produkter mer sällan returneras, de flesta vet vilken produkt de vill ha, kläder är lite annorlunda pga. storlekar och annat.

Förutom lägre transportkostnader så är miljön ett stort fokus för oss, både nu och långsiktigt och det kommer ställas mera krav i framtiden för att minska klimatavtrycket, då är det en fördel att vi redan har förberett oss på detta. Dessutom kommer produkterna från EU och produceras i EU, det minskar också klimatavtrycket.

Richard Carlsson

Inom varje verksamhet är det viktigt vad lovat levererat. Vad är unikt med just dina företag? Hur kan du identifiera kundnöjdhet och effekt av din insats?
Det är givetvis vårt fokus nummer 1.
Kundnöjdhet kommer med god kommunikation, uppföljning och noggranna behovsanalyser.
Vi vill att varje samarbetspartner ska kunna växa med oss och vi med dom.

Använder du dig av AI i chatt funktionen för att mäta effekten?
Det finns oerhört många olika sätt att mäta trafik och beteende på och det är helt nödvändigt för att möta kundernas behov. Fysiskt så kan du ställa frågor till din kund men digitalt så är det en helt annan utmaning. Beträffande chatt funktionen som är ett trevligt sätt att bemöta kunderna på så använder vi oss ej av mätning via denna. Vi anser också att det är viktigt och högprioriterat att respektera GDPR men överlag kundens integritet.

Under den här Corona pandemin, har du som egenföretagare fått ändrade förhållningsregler. Hur har du lyckats fortsätta med ditt arbete?

Jag/Vi arbetar främst digitalt så jag anser inte att det påverkat oss nämnvärt.

På vilket sätt utvecklar du dina verksamheter?

Genom kommunikation både digitalt och verbalt.

Vem är din målgrupp och hur når du de?  Vilka är dina tre mål/drömmar?

Alla ingår i vår målgrupp, men Navigoo riktar sig främst mot företag inom alla branscher.
Mitt personliga mål är att ständigt utvecklas med nya utmaningar, det är lite vad entrepenörslivet handlar om och det jag brinner för. Med de verksamheter jag har idag så får jag just detta och att se mina kunders företag lyckas bättre efter min insats är en fantastisk känsla i sig.


Brukar du stödja genom dina verksamheter vissa fond inom humanitära engagemang?
Det sker ibland ja. Miljön och människors leverne är och kommer alltid vara viktigt för mig/oss.

Vilka råd skulle du vilja ge till yngre entreprenörer?

Var aldrig rädda för utmaningar, det är just dom som får er att växa både personligt men också karriärmässigt. Försök att inte stirra blint på affärsidéer under lång tid, jag säger inte att affärsidé, affärsplan är oviktigt men det får ej ta överhanden, man måste ibland testa sig fram med.

Vad betyder innovation och entreprenörskap för dig?

Innovation och entreprenörskap är otroligt viktigt och spännande, det är det som både får individer och företag att växa, inte bara ekonomiskt men också utvecklingsmässigt.
Det är viktigt att se vad vi har idag och se vad som kan förbättras, eller saknas något?

Om du vill veta mer om Navigoo och Fumes kan du besöka hemsidor nedan

Hem

https://fumes.se/

12.01.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.