December 9, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

ENCYKLOPEDIA XXI WIEKU POLONII ŚWIATA.

4 min read

BIOGRAM.

Halina Bartoszek-Rosa jest autorką, współautorką, publicystką, wydawcą. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Ambasadorki Dziedzictwa Narodowego Polonii Świata i Ambasadorki Kobiet Biznesu 2018-Szwecja, za promowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród kobiet na całym świecie, a także za osiąganie wybitnych sukcesów w sferze biznesowej. Jest artystką malarką, projektantką wzorów tekstylnych i tekstyliów, projektantką nowoczesnych strojów z akcentami folkowymi, Redaktor Naczelną własnego magazynu DESIGNER Stockholm, promotorką kultury regionalnej podhalańskiej i skandynawskiej. W projektowaniu łączy kultury świata, promuje podhalańską tradycję wzornictwa na całym świecie, poprzez dzieła sztuki, między innymi w Australii, Skandynawii, w Środkowym Wschodzie. Na stałe mieszka w Szwecji. Stylistka polskich artystów scenicznych, w strojach jej projektu wystąpili między innymi: Justyna Sieńczyłło w sztuce „Wia-gra”, koncertował Karol Kus, autor wielkiego przeboju „Podaj rękę Ukrainie” oraz lider zespołu „Taraka” w teledysku Grzegorza Halamy. Jest pierwszą rodowitą góralką, która stworzyła wzór tybetowy w „Trzy Róże” , namalowany ręcznie, oraz przeniosła motyw chronionego dziewięćsiła z gorsetu podhalańskiego na tekstylia użytkowe. Tworzy, aby ubogacać świat, miejsca i ludzi w polską kulturę, pełną piękna i inspiracji oraz po to, aby promować tradycję regionalną i wartości najwyższe. Pierwsze róże namalowała jako 11-letnia dziewczynka. Róża jest w niej do dzisiaj, tak jak Jej poczucie, że jest darem Bożym dla sztuki. Jej historia napisana jest ręką Boga, została obdarzona talentami-diamentami przez Jezusa w cudownym śnie w 2010 roku, które dziś z ramienia własnej fundacji Wspierania Kultury i Współpracy Międzynarodowej wręcza zasłużonym za wspieranie i szerzenie Dobra Narodowego na Świecie. W sukcesie pomogły Jej wiara i determinacja.

Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii systematycznie rozwija swoją działalność, organizując konferencje i kongresy oraz wydając kolejne publikacje naukowe poświęcone Polakom i osobom polskiego pochodzenia na świecie. W strukturze tej światowej organizacji funkcję sekretarza generalnego pełni profesor Zbigniew S. Piasek, który podjął się badań zmierzających do rekonstrukcji i monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii, Rosji w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Kolejna encyklopedyczna praca prof. Piaska obejmuje Polaków żyjących poza krajem. Autor dopuszcza biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w biogramach związek z organizacjami, stowarzyszeniami lub fundacjami polonijnymi.

Encyklopedia ma na celu promocję Polski, Polonii i Polaków w jak najszerszym zakresie. Autor planuje rozprowadzać wydanie autorskiej encyklopedii do placówek dyplomatycznych oraz do bibliotek narodowych w świecie.

Encyklopedia jest dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju. Pełne informacje o dostępności Encyklopedii sa na stronie https://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=54556

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.
Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia została wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawiera ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmuje dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp.

Biogramy encyklopedyczne zawierają kompleksowy, a zarazem syntetyczny opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej). Biogramy napisane są alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

ENCYKLOPEDIA do nabycia pod tym linkiem

https://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=54556

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.