October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Centrum Naukowe Przedsiębiorczości Intelektualnej zaprasza na zdalną Ogólnopolską Konferencję Naukową “Współczesny Świat “w dniach 27-30.11.2022

3 min read

Szanowni Państwo, chcemy Was serdecznie zaprosić na DARMOWY Ogólnopolski Kongres Naukowy “Współczesny Świat” w skład kongresu wchodzi 5 Konferencji.

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA BEZPŁATNY SKAN Z PODPISEM DOKTORA ORAZ PIECZĘCIĄ INSTYTUTU.

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

https://forms.gle/eTd67naFuHrno8dK6

Komitet Naukowy

dr inż. Rafał Śpiewak

dr Bogdan Ekstowicz

dr Anna Górska

dr Joanna Sepioło

dr Henryk Wojtaszek

dr Mariola Bartusek

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

By wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny, bądź pomóc w organizacji Konferencji:

POLUB FANPAGEA NA FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086931218456

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/groups/1091846974805659

PREZENTACJE

Prezentacje mogą opierać się o zagadnienia holistycznie bądź przytaczać konkretne przykłady. Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Dopuszczamy prezentacje z wielu dziedzin naukowych m.in.

• Humanistycznych- archeologii

– filozofii

– historii

– językoznawstwa

– literaturoznawstwa

– nauk o kulturze i religii

– nauk o sztuce

• Nauk inżynieryjno-technicznych

– architektury i urbanistyki

– automatyki, elektroniki i elektrotechniki

– informatyki technicznej i telekomunikacji

– inżynierii biomedycznej

– inżynierii chemicznej

– inżynierii lądowej i transportu

– inżynierii materiałowej

– inżynierii mechanicznej

– inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki

• Nauk medycznych i nauk o zdrowiu

– farmaceutycznych

– medycznych

– o zdrowiu

– kultury fizycznej

• Nauk rolniczych

– leśnych

– rolnictwa i ogrodnictwa

– technologii żywności i żywienia

– weterynaryjnie

– zootechnika i rybactwo

• Nauk społecznych

– ekonomii i finansów

– geografii społeczno ekonomicznej

– gospodarki przestrzennej

– o bezpieczeństwie- o komunikacji społecznej i mediach

– o polityce i administracji

– o zarządzaniu i jakości

– prawnych

– socjologicznych

– pedagogicznych

– prawa kanonicznego

– psychologicznych

• Nauk ścisłych i przyrodniczych

– astronomii

– informatyki

– matematyki

– biologicznych

– chemicznych

– fizycznych

– o Ziemi i środowisku

• Nauk teologicznych

– teologicznych

• Sztuki

– sztuki, filmowych i teatralnych

– muzycznych

– plastycznych

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

• Zostanie wysłany w terminie maksymalnie do 90 dni po konferencji na adres email podany w formularzu.

• Otrzymają go wszyscy czynni oraz bierni uczestnicy konferencji.

RODO

Centrum Naukowe Przedsiębiorczości Intelektualnej Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji. Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

MONOGRAFIE NAUKOWE Zapraszamy serdecznie do zgłaszania artykułów do monografii naukowych. Wydanie jej planowane jest na rok akademicki 2022/2023 Dysk google konferencji:

https://drive.google.com/drive/folders/1fSnJ41Nn-6F3JzJrHiSnOI7AfUSVaKMq?usp=sharing

Konferencja jest bezpłatna. Wystąpi 50 prelegentów VIP, którzy są ekspertami z różnych dziedzinach.

Eventy tworzone są w formule non profit i mają charakter otwarty.

W załącznikach wysyłamy książki abstraktów oraz program konferencji.

Współczesny Świat https://forms.gle/eTd67naFuHrno8dK6

Naturalna Przestrzeń https://forms.gle/c4KAsPW7oCTbdW7t5

Naturalny Pieniądz https://forms.gle/F2ymkxZRLqL9vNEk6

Naturalne Zdrowie https://forms.gle/xpDC4Vifys2BoWsY9

Naturalny rozwój https://forms.gle/pa5HyPAZdEHrCV9Q7

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

21.11.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.