October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Anna Kolisz „Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera”

3 min read

Anna Kolisz  – Honorowy Patron naszego Magazynu Designer Stockholm,  Kobieta sukcesu, Ambasador Biznesu EBA w Polsce, Honorowy Profesor Academic Union z Oksfordu, współwłaścicielka  i Prezes Zarządu ANKOL Sp. z.o.o., została w dniu 29.01.2022, podczas uroczystej Gali uhonorowana przez organizację Business Centre Club za osiągnięcia biznesowe nagrodą „Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera” w konkursie Lider Polskiego Biznesu.

Przypomnijmy tylko w skrócie, że stworzona przez małżeństwo Annę i Czesława Koliszów, a obecnie zarządzana przez Panią Annę Kolisz spółka ANKOL od ponad 30 lat zajmuje się handlem wyrobami i usługami dla lotnictwa cywilnego i wojskowego. Posiada licencje i uprawnienia pozwalające na współpracę z jednostkami rządowymi w kraju i na świecie. Wypracowana marka firmy utożsamiana jest z wiarygodnością, rzetelnością, szeroko rozumianą odpowiedzialnością w biznesie i etyką. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, wiedzą, kompetencjami i najwyższą jakością zarówno w odniesieniu do samego przedmiotu wykonywanej działalności jak i do relacji biznesowych i społecznych. Jest Liderem wśród firm działających w branży lotniczej. A potwierdzeniem wysokich standardów, nowoczesnego zarządzania, zajmowanej pozycji i  rozpoznawalności są prestiżowe nagrody w wielu dziedzinach w biznesie w tym ta ostatnia przyznana przez prestiżową organizację polskiego biznesu. Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, którego zadaniem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Ankol jako najlepsza wśród najlepszych polskich przedsiębiorców została doceniona i wyróżniona. Na ocenę firm ubiegających się o tytuł Lidera Polskiego Biznesu składają się parametry finansowe osiągane przez firmę, polityka zatrudnienia, polityka rozwojowa, środowiskowa i socjalna a także to, jak firmy radzą sobie w realiach polityczno-gospodarczych kraju i świat. W latach 2020 i 2021 firmy aplikujące o tytuł Lidera miały jeszcze jeden istotny czynnik, z którym musiały sobie radzić – pandemia Covid-19. Dlatego uhonorowane firmy i ich szefowie  to nie tylko  liderzy polskiej gospodarki – to herosi polskiej gospodarki – przyznawali członkowie jury konkursu. Tematem towarzyszącym Gali Liderów Polskiego Biznesu była teraźniejszość, czyli ostatnie dwa lata naznaczone pandemią Covid-19, czas transformacji technologicznej i cyfryzacji.

Pani Anna Kolisz odniosła się do tego globalnego problemu w udzielonym wywiadzie, którego fragmenty prezentujemy; „Prowadzenie działalności w okresie pandemii Covid-19 było i jest nie lada wyzwaniem dla firm, a szczególnie dla tych z branży lotniczej, które jak wiemy zostały jej skutkami dotknięte najdotkliwiej. Trudności dotyczą utrzymania  płynności w sferze finansowania, logistyki, dynamiki zakupów i sprzedaży, łańcucha dostaw a przede wszystkim organizacji pracy. Pandemia zwiększyła ryzyko biznesu do niewyobrażalnych wcześniej w sytuacjach kryzysowych rozmiarów. Ten szczególny czas stał się  dla nas wyzwaniem i niejako wymusił wprowadzenie zmian w każdym obszarze naszej działalności, a najwcześniej w sposobie organizacji pracy, jak chociażby praca zdalna czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii w kontaktach pomiędzy pracownikami, biznesem, a nawet administracją. Optymalizacja działalności ANKOL polega na przeniesieniu koncentracji z działań rozwojowych, inwestycyjnych na działania  związane z minimalizacją kosztów, zapewnieniem pracownikom stabilności zatrudnienia, a kontrahentom w miarę możliwości jak najlepszego wypełnienia zobowiązań. W pokonywaniu ogromnych trudności pomaga nam doświadczenie i umiejętność  zarządzania ryzykiem oraz przygotowane scenariusze na wypadek sytuacji kryzysowych opracowane w związku z systemem zarządzania jakością  w ANKOL.

W tych trudnych w skali makro i mikro czasach zdeterminowanych niepokojącymi wydarzeniami polityczno-gospodarczymi na świecie coraz większego znaczenia nabiera kondycja, doświadczenie, kultura organizacyjna i wartości na jakich swoją działalność opierają firmy. Zdaniem organizacji BCC to właśnie prywatni przedsiębiorcy, prywatny biznes ma być numerem jeden w gospodarce rynkowej, stawiać czoła nowym wyzwaniom, bo przyszłość zależy od Liderów, w gronie których jest Ankol.

 

21.02.2022 Stockholm

Wielkie gratulacje dla pani Anny i firmy ANKOL!

Redakcja magazynu DESIGNER Stockholm.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.