September 29, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

7 zasad rozwoju małych firm

2 min read
Business photo created by senivpetro - www.freepik.com

Group of people working out business plan in an office

Od lat próbuję odpowiedzieć na jedno pytanie: Czym różnią się małe firmy, które osiągają trwały wzrost, od tych, które się nie rozwijają?

Dowiedziałam się, że nie ma instrukcji, która doprowadzi do gwarantowanego wzrostu. Istnieje jednak siedem konkretnych obszarów, na których rozwijające się firmy koncentrują swoje wysiłki.

1. Silne poczucie celu. Większość liderów firm, które osiągnęły wzrost, odkrywa, że ​​do zaspokojenia ich aspiracji i ambicji potrzeba czegoś więcej niż tylko obietnica zwiększenia wynagrodzenia finansowego. Znajdują wyższe powołanie niż po prostu pogoń za „większą ilością pieniędzy”.

2. Znakomita znajomość rynku. Jest to zdolność organizacji do rozpoznania, a następnie dostosowania się do fundamentalnych zmian na rynku. Często właściciele małych firm stają się zbyt krótkowzroczni, widząc jedynie ograniczony obraz rynków, na których konkurują. Liderzy wzrostu widzą szerszy obraz.

3. Efektywne planowanie wzrostu. To najlepszy prognostyk tego, czy firma będzie się rozwijać, czy nie. Plan wzrostu nie musi być zbyt formalny ani skomplikowany, aby był skuteczny. Jednak musi być napisane, dobrze komunikowane i regularnie aktualizowane.

4. Siła technologii. Odnoszący sukcesy liderzy nie pozwalają, by boom i upadek cykli technologicznych dawały im wymówkę, by ignorować fakt, że żyjemy w erze informacji. Jeśli firma jest w biznesie, to w biznesie technologicznym.

5. Najlepsi i najzdolniejsi ludzie. Liderzy wzrostu uznają, że są tak dobrzy, jak ludzie, z którymi pracują. Umiejętność zatrudniania, szkolenia i zatrzymywania najlepszych i najzdolniejszych ludzi jest często różnicą między sukcesem a porażką.

6. Widzenie przyszłości. Niewiele organizacji poświęca czas na regularne rozważanie przyszłości. Liderzy wzrostu uczą się, jak uważnie monitorować i interpretować makro-siły zmian wpływające na świat, w którym żyją.

7. Inwestycja firm i przedsiębiorstw w designerów.

Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

Halina Rosa

Stockholm 10.05.2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.