December 9, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

Kreuje’MY wizję pisania, w każdym jednym zdaniu. Wypełniamy próżnie niewidocznych myśli promując mowę – słowo pisane na wszystkich szczeblach literatury słowiańskiej. Jest wysublimowanym kluczem do wrót spichlerza poezji, wydań różnotematycznych. „POEZJA” wielopłaszczyznowe wydanie o licznych działaniach z zakresu współpracy międzynarodowej w obrębie twórczości słowiańskiej. 

A wraz z rozwojem kulturalnej współpracy pojawiają się nowe idee, nowe horyzonty wymiany doświadczeń. Nasza tożsamość słowiańska jest zapisana w sile naszych tęsknot, za ziemią pochodzenia Słowian, za językiem naszych przodków. Łączymy się tutaj wszyscy wrażliwi na słowo pisane. Pokolenia czekają, w monologu i aktach w niezabliźnionej tęsknocie. Wierszem przemówili poeci w tle aranżacji muzycznych, i spektaklów artystycznych… Piszący oraz czytający odbywają specjalną podróż po wielu krajach wspólnoty europejskiej w duchu słowiańskim. Podróż ta jest hołdem dla tych ludzi, dla których ,,Umiłowanie SŁOWA literalnie przekazanego, to dzieło w poezji zawarte”. Poezja to gałązka oliwna, której cień przynosi ulgę, poezja to balsam łagodzący chropowatości życia. Poezja dotyka problemów filozoficznych, egzystencjalnych i uniwersalnych. Forma Poetycka XXI w jest bardzo refleksyjna i nowoczesna. Poeci piszą białym nieregularnym wierszem, bez kropek bez przecinków, bez wielkich alegorii i zachwytów. Potrafią doskonale połączyć niewidoczną nicią wzloty i upadki naszej szarej rzeczywistości. Poeci są na miarę Odysa wędrującego krętymi meandrami do Itaki. W swej drodze portretują rzeczywistość odmiennie i barwnie. Poezja słowiańska ma rożne oblicza dla jednych jest wieczną przygodą, dla drugich ciągłą nostalgią i tęsknotą. Francuskie przysłowie mówi ,,Odjechać to umrzeć po trochę’. 

Dla niektórych poetów 21.03 – Światowy Dzień Poezji okazał się być szczęśliwą okazją do wysublimowania ich telnetów i wszelkich nadwrażliwości. Często również na emigracji objawiają się, jako poeci. Żyjemy w epoce rewolucji medialnej, chaosie i ogólnoświatowym kryzysie. 

Mamy kulturę internetową wyjałowioną z wszystkich cennych wartości pisanych. Upadły wszelkie autorytety. Jesteśmy coraz bardziej zagubieni w świecie pozbawionym wszelkich idei. Coraz mniej mówimy, coraz mniej cieszymy się życiem, stajemy się bezimiennymi cieniami egzystencji. Poezja jest doskonałym antidotum na cywilizacyjne choroby naszych czasów. Ona pozwala patrzeć na świat odmiennie, bardziej w twórczych formach ekspresji. 

Walory cnót, które dla Słowian żyjących z dala od „POEZJI rodzimej w kraju” mają szczególnie wysoką wagę oraz swoiste znaczenie, działając na poczet przyszłych Światowych Dni Poezji. 

Można poetyckim językiem poruszać temat ,,POEZJA meandrami do wnętrza człowieka’’, jak poszukiwanie nowych twórczych piór. I w tym tkwi siła przekazu i wielka wartość, zawiera ogromny ładunek emocjonalny, ukryty za prostymi i niewyszukiwanymi słowami. 

Zrozumienie, szacunek do sztuki, chęć działania ma niezliczoną ilość twarzy: aforyzmów, prozy, liryki, metafory, satyry, epigramaty, elegie, alegoria, fraszki, dramaturgii, sonetów etc. Niezależnie, czym patrzymy, przez jaki pryzmat weny twórczej, potrzeby wewnętrznej pisania, czy umiejętności komunikowania się z poetami, artystami, dobrze abyśmy dostrzegali, ile magicznej siły jest na świecie i to piękno sztuki wciąż kultywowali. Integracja, akceptacja, tolerancja międzynarodowa, była myślą przewodnią wszystkich spotkań Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów Artystów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 

Wspomnienie nietuzinkowych zbliżeń pisarskich jest filarem uniesień kształtujących wrażliwość poetów. Inspiratorzy spotkań to korowód przyjaźni, do którego w kuluarach z sentymentem powracamy. Postacie z literatury i sztuki są skrzydłami rozpostartymi twórczej weny. 

Wszystkim Poetom, Pisarzom, którzy tak jak ja uczuciem i sercem potrafią dostrzec piękno w słowie pisanym życzę nieustającej veny. W połączeniu z 1 dniem Pani Wiosny przesyłam bukiet nowalijek. 

Materiał: Yvette Popławska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.

.

Z busolą w Poezji 

Światowy Dzień POEZji 21.03

Płatki weny obsypały 

literalne odzwierciedlenie

wewnętrznych pół światów 

poety i wiersza….

W charyzmie jupiterów

nokturn spotkania

w zmysłowych 

blaskach scenicznych 

Spektakl tajemnicy

inspiracją wyobraźni

plejadą wersetów

ekspresją wierszy 

kunsztownym 

natchnieniem poetów 

Spacerologia 

wśród piszących 

duchem 

czasu bezkresnego

uczesane myśli 

zapięte pod szyje

zaprosiły słowo pisane

niezwykłego daru oratorskiego

literackiej aluzji

kwitnącej elokwencji

spisanej w gałązki oliwne 

której cień przynosi ulgę

Poezja to balsam łagodzący 

chropowatości życia

© Yvette Popławska

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.