October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

1- szy Kiermasz Rękodzieła Polonii w Belgii

1 min read

26 marca 2022. W tym Dniu zaprezentowały się ze swoim rękodziełem Polki zamieszkujące w Belgii.

I Kiermasz Rękodzieła Polonii w Belgii z możliwością nabycia unikatowych przedmiotów ręcznie wykonanych (handmade)

„Drzemie w Nas potrzeba artystycznej ekspresji”

Każdy z nas próbuje spełniać się w różnych dziedzinach, nasi absolwenci oraz studenci zdobywają wiedze a następnie otwierają własne firmy jako prawnicy, asystenci, spełniając swoje życiowe ambicje dzięki nauce na EWSPA

Dom Polski EWSPA w Brukseli zrzesza z kolei artystów i kreatorów, ofiaruje możliwość spotkań twórczych  i rozwojowych szkoleń.

Szanujemy manufakturę oraz promujemy nasze Polki na obczyźnie.

www.dompolskibxl.be

26.03.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.