June 10, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Zapraszamy na spotkanie z lek. Anną Furmaniuk 15 Kwietnia 2023 w Sztokholmie!

2 min read

Homeopatia

Homeopatia w praktyce wykład

Z homeopatią spotykałam się już podczas praktyk  w niemieckich szpitalach. Trzyletni kurs homeopatii rozpoczęłam w 1998r., w ramach kształcenia podyplomowego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. A w 2004r. uzyskałam licencję brytyjskiego Faculty of Homeopathy.

W Niemczech uczestniczyłam w szkoleniach w ramach kształcenia doskonalącego przy Saksońskiej Izbie Lekarskiej. Możliwość udziału w seminariach organizowanych w Berlinie przez Evę Lang, zaowocowało przetłumaczeniem przeze mnie na język polski i wydaniem  „Nowego Repertorium Homeopatycznego”.

Jako członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów,  organizowałam szkolenia dla lekarzy zapraszając do Poznania międzynarodowych wykładowców (dr Rajan Sankarandr Peter Fisherdr Luc de Schepperdr Farokh Masterdr Ioannis Konstantosdr Sigrid Kruse i in.).

Przez wiele lat publikowałam w „Homeopatii Praktycznej”, a później zostałam jej redaktor naczelną. Dzieliłam się swoją wiedzą m.in. jako wykładowca na Międzynarodowej Lidze Homeopatycznej.


Prowadzę warsztaty, superwizje, wykłady.

Gabinet Anna Furmaniuk Terapia Naturalna nie jest gabinetem lekarskim.

Organizatorki wydarzenia

Katarzyna Sylwia Krawiec, Anna Aldiwani, Viola Johanson, Anna Krzysztoń.

Dwie Anny prowadziły przez pewien czas rozmowy na temat egzystencji i to co z nią związane. Polemika sprawiła, że parę miesięcy temu jedna z nich zaproponowała spotkanie zapraszając do niego jeszcze dwie inne kobiety. Tak powstał zalążek grupy składający się z dwóch Ann, Ewy i Katarzyny. Po pewnym czasie okazało się, że grupa zaczyna się rozrastać, po spotkaniu z Mieczysławem Bielakiem dołączyła również Viola. Łączy nas inne światopogląd, chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami i wiedzą z innymi. Zorganizowałyśmy tym razem spotkanie z Sonią i Romanem, a w przyszłości zamierzamy systematycznie zapraszać też innych, fantastycznych ludźi Wiedzy Alternatywnej. Niesie nas potrzeba poszerzania wiedzy i świadomości swojej egzystencji tym, którzy pragną również podążać z nami tą samą drogą.

23.03.2023 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.