December 9, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

W hołdzie wzniecają Płomień Pamięci Profesor Andrzej Maczek, Karolina Maczek z Ronnie Skillen z Rodziną, Rodzina Jan i Jakub Kotowicz.

Zarząd z członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART z siedzibą w Belgii. Pani Konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, Polskie oraz litewskie Media, organizacje społeczne, młodzież szkolna, grupy Rekonstrukcji. 

Maczek Jan Antoni

23151

ppor.  38 p. strz. 

ur. 28 lipca 1894 (akt urodzenia) 

+ r. 28 V 1920  Wilno LT w Szczercu. pod Lwowem (obecnie Ukraina), w rodzinie wyznania rzymskokatolickiego. Kwatera żołnierzy polskich w Wilnie na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu.  Śp. Jana Maczka, brata Stanisława Maczka. 

Koordynaty grobu patrząc od frontu, nagrobek znajduje się za krzyżem znajdującym się w centralnym miejscu kwatery, po prawej stronie od alejki, rząd 9, grób 8. Był synem sędziego Witolda (1854–1926) i Anny z Czernych (1852–1939). Jan Maczek był młodszym bratem gen. Stanisława Maczka. Rodzina Maczków była pochodzenia chorwackiego (ich kuzynem był znany chorwacki działacz narodowy w międzywojennej Jugosławii – Vladko Maček). Podobnie jak Stanisław, Jan Maczek ukończył c. k. Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu i zdał maturę w czerwcu 1914 roku. Posiadał wykształcenie ogólne. Po ukończeniu gimnazjum przeniósł się z rodziną do Lwowa, gdzie ukończył jedno półrocze studiów prawniczych na Uniwersytecie we Lwowie. Dnia 16 listopada 1914 roku wstąpił do wojska. Służył w armii austriackiej w 18 pułku obrony krajowej (późniejszy 18 pułk strzelców). W sierpniu 1915 roku ukończył szkołę dla oficerów rezerwowych w Baziu (Węgry), by już 3 maja 1916 roku awansować na stopień oficerski (chorąży). Jako chorąży, dowódca plutonu brał udział w walkach pozycyjnych nad Słyczem (Nowozióśki, Czartorysk i w defensywie pod Lowereż, Różyczami, Tumanem, Jabłonką Hulewiczami). Brał czynny udział w walkach przy wojnach nad Słochodem (Żarzena, Smolary, Rudka, Stobychawa). Następnie, został przydzielony jako pomocnik pułkowego oficera prowiantowego"Provianoficirs yehilfe" dla 3 Baonu. W tej funkcji działał jako dowódca wysuniętego taboru bojowego 18 pułku strzelców w Cerkówce nad Stochodem. Dnia 1 marca 1917 roku awansował na podporucznika przy I baonie 18 pułku ułanów w Terdo (Albania). W wojsku austriackim przebywał do 1 listopada 1918 roku, do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Łącznie w c.k. armii spędził 49 miesięcy i 14 dni. Dnia 23 listopada 1918 roku Komendant Lwowa gen. Bolesław Roja sformował 1 i 2 Pułk Strzelców Lwowskich (rozkaz dzienny nr 22 z dnia 25 listopada 1918). Tego dnia Jan Maczek zaciągnął się do Wojska Polskiego w randze podporucznika.

Dostał przydział do 1 pułku strzelców Lwowskich. Z tych pułków w pierwszych dniach grudnia została utworzona ,,brygada lwowska” pod dowództwem ppłk Mączyńskiego. Gdy Ukraińcy zostali wyrzuceni ze Lwowa, przystąpili do jego oblężenia. Zorganizowali szczelny pierścień, 1 Pułk Strzelców Lwowskich bronił się w rejonach Zimnej Wody, Sokolnik, Pohulanki, Skniłowej i Krzywczyc, a wraz z nim Jan Maczek. 

Dnia 8 kwietnia 1919 pułk Ministerstwo Spraw Wojskowych, rozkazem Sztabu Generalnego nr 98 zmienił numerację 1 Pułku Strzelców, na ostateczną nazwę 38 Pułku Piechoty, a następnie Dziennikiem Rozkazów Wojskowych nr 39 z 8 kwietnia 1919 roku nadano przydomek “Strzelców Lwowskich”. 

Jan Maczek służył w tym pułku do 3 maja 1919 roku w 2 kompanii, jako dowódca plutonu (dowódcą Kompanii był por. Józef Stryj, dowódcą baonu mj. Trześniowski, dowódcą pułku mj. Cieński, dowódcą brygady ppłk. Mączyński, dowódcą dywizji Jędrzejowski). Od 3 maja do 9 czerwca pełnił funkcję dowódcy 2 kompani 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich.

W międzyczasie, w okresie od 03.06 – 03.07. 1919 roku zachorował i przebywał na leczeniu szpitalnym jako pacjent. Od tego czasu przebywał na dwumiesięcznym zwolnieniu lekarskim. Dnia 9 sierpnia 1919 roku po powrocie ze szpitala wrócił do 38 pułku piechoty jako oficer tymczasowy. Od dnia 10 października 1919 roku, zajmował stanowisko tymczasowego kierownika Urzędu Gospodarczego III Dywizji Piechoty Legionów.

Przez swoich przełożonych oceniany był jako bardzo pracowity, sumienny żołnierz. Wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Posiadał prawy charakter i był bardzo skrupulatny.

Jan Maczek podczas walk został ranny. Został opatrzony i przewieziony do szpitala wojskowego w Wilnie, gdzie zmarł 28 maja 1920 roku. Zginął w stopniu podporucznika w wieku 26 lat. Przyczyną zgonu były przestrzelone płuca.

Zgon stwierdził Dr Kisiel, ze szpitala wojskowego w Wilnie. Podczas pogrzebu uczestniczył Ks. Bielawski, kapelan szpitala wojskowego. Jan Maczek został pochowany w Wilnie na Nekropolii wojskowej na Antokolu 04.06.1920 roku.

—————————————-

Z inicjatywy Yvette Poplawska (odnalazła po 2 latach poszukiwań drogę do Grobu Jana Maczka – 10 sierpień 2021, aż do dnia Ceremonii na wileńskim Antokolu 25.05.2022 roku),  brata rodzonego Generała broni Stanisława Maczka) Przy współpracy Ryszarda Gawrysia. Pisemnie opracowała: Karolina Jamnicka-Kondej ‘Źródło: Centralne Archiwum Wojskowe. Komplet dokumentacji przekazał 12.04.2022 naukowiec, dr Historii Dominik Szulc ‘Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego, prezes w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym. ,,Rozpalmy płomień pamięci. Patriotyzm jest w nas”.

W 2022 roku przypada 102 rocznica śmierci Jana Maczka. Brat Generał broni Stanisław Maczek odszedł na wieczną wartę mając 102 lata.   W 2022 roku w Polsce oraz na Świecie celebrujemy 130 lecie urodzin wielkiego, ‘Niepokonanego wyzwoliciela Generała broni Stanisława Maczka. Rozpoczęto również Uroczystości rocznic 130 lecie urodzin 3 Generałów:

Stanisława Maczka ‘Data urodzenia: 31 marca 1892

– Data śmierci: 11 grudnia 1994

Stanisława Sosabowskiego ‘Data urodzenia: 8 maja 1892 – Data śmierci: 25 września 1967.

Władysława Andersa ‘Data urodzenia: 11 sierpnia 1892

– Data śmierci: 12 maja 1970.

————

Kompendium wiedzy o Janie Maczku dopełniły opowiadania rodziny Karoliny Maczek-Skillen, Jana i Jakuba Kotowicz. 

,,Przywrócenia Pamięci o zapomnianym Janie Maczku’’, to wymiar międzypokoleniowej i międzynarodowej pamięci, tradycji, o poległych żołnierzach ‘Patriotyzm jest w nas”. Znaczenie patriotyzmu jest szczególnie ważne w edukowaniu kolejnych pokoleń. Świadomość Historii i tradycji jest fundamentem do odbudowy i wzmocnienia Polski i Polaków w oczach Świata. Młode pokolenie jest potencjałem, które w naturalny sposób przeniesie polskość w międzynarodowym tyglu obecnej chwili i w przyszłości. Międzynarodowa współpraca buduje pomosty działalności na niwie archiwizacji Miejsc Pamięci. Jako ambasadorzy naszej Ojczyzny w Polsce oraz poza granicami Kraju, jesteśmy spadkobiercami tradycji polskiego oręża, pamięci 1 Dywizji Pancernej. Dziękujemy za patriotyczną, szlachetną postawę, żołnierską wytrwałość podczas realizacji 2.5 letniego Projektu w poszukiwaniu Teczki oraz miejsca spoczynku Jana Maczka ,,Zapomniany Maczek’’. Wspólne zaangażowanie Yvette Poplawskiej z Ryszardem Gawrysiem po wstępnej kwerendzie  archiwalnej, prowadzili dialog z wnuczką i zięciem Generała broni Karoliną  i Ronnie Maczek-Skillen, wspomnienia Profesora Andrzeja Maczka, pozwoliły szerzej spojrzeć na istotę znaczenia w uzupełnianiu źródeł Historii, efektywnych poszukiwań w przeszłości. 

Wielokrotnie to niezwykły przykład moralności. Wszyscy wspierający są godnymi do naśladowania i poszanowania Patriotami, Regionalistami, Archiwistami, Dokumentalistami, pasjonatami, podróżnikami, kolekcjonerami, miłośnikami Historii. 

Relacja z Uroczystości:  

Podczas Uroczystości upamiętnienia ppor. Jana Maczla 28.05.2022 r na Antokolu w Wilnie w obecności Pani Konsul RP w Wilnie Irminy Szmalec złożyli Hołd przybyli z Anglii wnuczka Karolina Skillen-Skillen z rodziną Jan i Jakub Kotowicz z Warszawy, inicjatorka odszukania drogi do grobu Jana Maczka Yvette Poplawska z Belgii. Modlitwę na Nekropolii Antolu poprowadzi Ksiądz prałat Wojciech Górlicki parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie. Uczniowie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie z nauczycielem historii Waldemarem Szełkowskim, oraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Kombatant AK kpt. Stanisław Poźniak, Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej ‘Garnizon Nowa Wilejka,  Wspólnota Miłosierdzia Bożego, społeczność wileńska, .Media: Wilnoteka.Lt., TVP Wilno, Kurier Wilenski.

Na zaproszenie Pani Konsul RP w Wilnie Irminy Szmalec w Domu Kultury Polskiej w Wilnie „Pan Tadeusz/Ponas Tadas“ dyr. Pan Artur Lutkowski, odbyło się spotkanie z Rodziną Karoliny Maczek-Skillen oraz inicjatorką poszukiwań drogi do grobu Jana Maczka. 

———————

Yvette Poplawska ‘Dokonała Zgłoszenia grobu Jana Maczka wWilnie na Litwie – Nekropolia Antokol, redaktor naczelna ‘Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART, z Ryszardem Gawrysiem, Regionalista pogranicza Pl-Ua, w rejonie dawnej ziemi bełskiej i dawnego powiatu Rawa Ruska, oraz obecnej Gminy Lubycza Królewska.

1-szy kontakt Yvette Poplawskiej z m.in.: Ekscelencja Ambasador ‘Urszula Doroszewska Jolanta Wiśnioch ‘Wicekonsul, II Sekretarz Irmina Szmalec ‘Konsul RP Marian Sokalski ‘Referent ds. obsługi konsularnej Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie.

2-gi kontakt: i konsultacja z Rodziną: Profesor Andrzej Maczek, Karolina i Ronnie Maczek-Skillen, z Rodziną Kotowicz i Shannon Boschloo-Stanford.

3-ci kontakt: Konsultacja opisów, map historycznych, munduru: dr Historii Dominik Szulc.

4–ty kontakt: Powiadomiła m.in. międzynarodowe Media, publikacje w polskich oraz międzynarodowych mediach.

Pana Jana Sobolewskiego naczelnika Wydziału Studiów i Analiz ‘Gabinet Szefa Urzędu Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – następnie Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka ‘szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pana Jarosława Mike Generała Wojska Polskiego; Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zennon Fabjan ‘prezes Związku Polaków w Belgii ‘POLONEZ Oddź. Beringen.

Ambasadę oraz Konsulat RP w Królestwie Belgii.

Dirk Verbeke ‘president Eerste Poolse Pantserdivisie België.

Gabinet Prezydenta Wrocławia ‘Jacka Sutryka.

Organizacje polsko-holenderskie w mieście partnerskim w Bredzie ‘Królestwo Niderlandów.

5 – ty kontakt: Współpraca przy projektach Tablic upamiętniających: Bogda Pieczyńska ‘prezes w Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Recenzent projektu, kurator wystawy: Yvette Poplawska

Współpraca Media:

redaktorzy MS AADP Virtualia ART.

Tomasz Jeka i Antonina Wajda.

Współpraca oprawy graficznej: redaktor naczelna Magazyn The Desinger ‘Halina Bartoszek.

Realizacja wizualna: Jerzy Granowski ‘redaktor naczelny Echa Kultury.

Oprawa teczki: Paweł Marchlewski ‘Pasjonat historii, bloger ‘Historia w drodze.

Fundatorzy m.in Tabliczki nekrologu, fotografii, szarf, rzeźb:

Marek Maślaniec i Waldemar Pietras ‘rzeźbiarze z Krakowa,

Yvette Poplawska.

Antonina Wajda.

Sławomir Rafalski.

***

Pl.

Ppor. zaw. piech. JAN ANTONI MACZEK 

ur. 8 III 1894 ‘Antokol 

Szczerzec k. Lwowa zm. 28 V 1920, Wilno 

Kierownik Urzędu Gospodarczego 

III Dywizji Piechoty Legionów 

Brat Gen. broni Stanisława Maczka

Oddał Życie za Polskę! 

Z inicjatywy

MS AADP Virtualia ART

28.05.2022

LT:

Pėst. jaun. leitenantas

JAN ANTONI MACZEK

gim. 8 03 1894,

Ščirec prie Lvovo m. 28 05 1920, Vilnius

3-iosios Legionų pėstininkų divizijos

Ūkio biuro vedėjas

Generolo leitenanto

Stanisławo Maczeko brolis

Atidavė gyvybę už Lenkiją!

Su iniciatyva

MS AADP Virtualia ART

28.05.2022.
Materiał: Yvette Poplawska prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.