October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Y.P. Jest Pani międzynarodową pianistką koncertującą, jak mówią wirtuozem muzyki Chopina, urodzoną w Warszawie i z tego, co wiem, jest Pani nadal silnie związana z Rawą Mazowiecką. W jaki sposób fakt, że od 1960-tego roku przebywa Pani w Belgii wpłynął na przebieg Pani Kariery? 

Elżbieta Dedek: Przed wyjazdem z Polski uczęszczałam do Państwowej Szkoły Muzycznej Nr.1 w Warszawie i jestem jej absolwentką, ale tak naprawdę moja kariera zaczęła rozwijać się dopiero w Belgii, gdzie rozpoczęłam Studia w Konserwatorium Królewskim w Brukseli, w klasie Profesora Stefana Askenase, specjalisty interpretacji utworów Chopina. Uzyskałam dyplomy: ,,Prémier Prix de Piano” au Conservatoire Royal de Mons i ,,Prémier Prix de Musique de Chambre ” au Conservatoire Royal de Liège. Następnie zostałam profesorem fortepianu w Académie de Musique de Laeken, Aachener Stadtmusikschule, Conservatoire 98 de Verviers.

Y.P. Występowała Pani na całym świecie?

Elżbieta Dedek: Jako solistka grałam kompozycje Chopina w całej niemal Europie, między innymi w Luxemburgu, we Francji w Cannes, w Szwecji w Sztokholmie, w Anglii w Londynie, w Rosji w Moskwie, w Portugalii w Porto, w Santa Cruz na Tenerifie, w Grecji w Atenach, ale również w obu Amerykach. W Ameryce Północnej w USA w Los Angeles, w Kanadzie w Montrealu, a w Południowej w Brazylii, w Rio de Janerio, a także w Peru. Koncertowałam również w Turcji w Ankarze, w Egipcie i w Nigerii oraz w Indiach. Aktualnie koncertuję na Madagaskarze, gdzie jestem Honorowym Obywatelem wyspy Nosy Be. 

Y.P. Ale również w Polsce?

Elżbieta Dedek: Oczywiście w Żelazowej Woli, Łazienkach, Lublinie… czy w Rawie Mazowieckiej, gdzie jestem Honorowym Obywatelem tego miasta.

Y.P. Przygotowała Pani jakiś szczególny koncert dla tego Miasta? 

Elżbieta Dedek: Specjalnie na okoliczność jubileuszu 400-lecia rawskiego kościoła pojechałam do Rawy Mazowieckiej i tam w towarzystwie Marcina Bielawskiego (wiolonczela) oraz Pauliny Czech (flet) zagraliśmy utwory m.in. Bacha, Gounoda, Piazzoli, Schuberta, nawiązujące do patronki kościoła, obchodzącego swoją okrągłą rocznicę. Motyw jednej z najbardziej znanych i wzruszających pieśni, poświęconych Najświętszej Maryi Pannie dominował w utworach granych w Rawie Mazowieckiej, w trakcie tego uroczystego koncertu. Miała tam też miejsce premiera wykonania utworu „Ave Maria”, skomponowanego właśnie na rawską uroczystość, przez mojego belgijskiego przyjaciela Vincenta Rouarda. Specjalnym punktem programu było przekazanie na ręce zastępcy burmistrza, Wojciecha Skoczka, klucza do wyspy Nosy Be, należącej do Madagaskaru. Uczyniłam to ponieważ w kwietniu tego roku wystąpiłam na Nosy Be z recitalem szopenowskim, otwierając tym samym świat muzyki klasycznej dla mieszkańców tej malowniczej wyspy. W dowód uznania i wdzięczności tamtejszych władz otrzymałam symboliczny klucz do Nosy Be dla siebie i drugi, dla w sposób szczególny cenionego przeze mnie miasta – Rawy Mazowieckiej, z którym mam powiązania rodzinne i artystyczne i o którym zawsze pamiętam. 

Y.P. Były też koncerty charytatywne? 

Elżbieta Dedek: Nigdy nie zapominałam o konieczności niesienia pomocy humanitarnej, występowałam notabene na rzecz Dzieci Niewidomych Czadu, Dzieci Czernobyla, Seveso, Tenerife, Czerwonego Krzyża, Oeuvres du Père Pire – Prix Nobel de la Paix. 

Y.P. Elżbieta Dedek – Polka Roku 10 Edycji Konkursu organizowanego w Królestwie Belgii przez Radę Polonii Belgijskiej oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. 

Elżbieta Dedek: To apoteoza mojej kariery. 

Y.P. Równolegle prowadziła Pani działalność pedagogiczną? 

Elżbieta Dedek: Byłam przez długie lata profesorem fortepianu w Académie de Musique de Laeken, Aachener Stadtmusikshule, Conservatoire de Verviers. Académie de Gretry i w Conservatoire de Verviers. 

Y.P. Zdobyła Pani wiele odznaczeń? 

Elżbieta Dedek: Zostałam odznaczona: “Palmes d’Or de la Couronne du Roi Albert II, ” Croix de Civivisme. Otrzymałam odznakę Polonii, Medal z Wenecji “Kultura”. Poza tym mam też : – Srebrny Krzyż Zasługi (Londyn); – Odznakę Polonia ” (Bruxelles); – Medaille Civique I classe (Communauté Francaise de Belgique); – Palmes d’Or de la Couronne du Roi Albert II; – Officier de l’Ordre de Leopold II; – “3 KDR ” (Province de Liège); – Diploma de Honor d’Asociacion Cultural Casa de América en Canarias; – Diploma de Brasilia Super Radio F M; – Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Kultury Europejskiej; – Wyróżnienie, jako jedna z najsławniejszych ,,Sto Polek” (Żurnal ,,Pani”) – Odznakę Honorowy Członek Przyjaciół Ziemi Rawskiej; – Odznakę Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecka; – Odznakę Honorowy Obywatel Nosy Be – Madagascar; W 2017 r. otrzymałam Główną Nagrodę ,,Polak Roku w Królestwie Belgii”.99

Y.P. Uchodzi Pani za wybitną chopinistkę? 

Elżbieta Dedek: Jako solistka chętnie grywam kompozycje Chopina, bo na całym świecie są dobrze odbierane. 

Y.P. Czym jest dla Pani twórczość Fryderyka Chopina? 

Elżbieta Dedek: Chopin przekazywał prawdę w wyrażaniu uczuć, muzyką dawał Polskę, a muzyce nadał niesamowity kształt miłości „kocham wiec jestem”. Przez całokształt twórczości miłość była dla Niego silnym ładunkiem emocjonalnym nakłaniającym do dalszej twórczości. Najczęściej z utajonej przed ludźmi miłości zwierzał się najpierw muzyce. 

Y.P. Czy identyfikuje się Pani ze zdaniem Juliana Tuwima na temat Fryderyka Chopina ,,Chopin był największym wstrząsem artystycznym jakiego doznałem’’?. 

Elżbieta Dedek: Być może… największy wstrząs artystyczny? Może raczej pasja życia wywołana swoistym wstrząsem artystycznym. Dla Polonii w Belgii i na świecie zawsze gram mazurki i polonezy. Jednak najważniejszym jest wrażliwość i intuicja wirtuozerii. Dzięki nim artysta może kreować swój indywidualny świat interpretacji. 

Y.P. Wydarzenie, które jedno z wielu wpisało się w Pani pamięci? 

Elżbieta Dedek: Koncert organizowany m.in. przez Yvette Popławską, podczas którego zagrałam na fortepianie Herza, przyjaciela Fryderyka Chopina. Również niezwykłym było to i proszę spojrzeć na zbieżność, że w Egipcie zaskoczeni Egipcjanie nie mogli uwierzyć, że na prawdę noszę nazwisko “Dedek” z dziada – pradziada. Myśleli, że to mój pseudonim pianistyczny, gdyż zapisane hieroglifami przedstawia rysunek obu rąk. Stała się rzecz zabawna podczas tego pobytu, bo napisano w gazetach, iż “Polska Pianistka posiada nazwisko … ,,Dwie Ręce”. 

Y.P. Czy poza funkcją profesora fortepianu w konserwatorium w Verviers w Belgii, gdzie uczy Pani od ponad 30 lat posiada Pani jakieś inne zajęcia? 

Elżbieta Dedek: Tak, aktualnie realizuję audycje muzyczne ” Cahier de Musique” w radiu belgijskim i francuskim RCF Liège, gdzie między innymi miałam przyjemność zaprezentować panią Izabelę Jutrzenka-Trzebiatowską z jej płytą “Chopin”. 

Dziękuję za rozmowę. Za Spotkania integrujące Narody. Za MUZY’kę będącą gałązką oliwną dla duszy, wskrzeszaniem kultury będącej naszą Białą Czerwoną sztandarową dumą. Muzyka Fryderyka Chopina naszego wielkiego kompozytora, jest uniwersalnym uczuciem. Nie jest folklorystyczną muzyką, jednak mając ludowe utwory. Kompozycje Fryderyka Chopina są narracją sentymentów.  

Reedycja wywiadu, który ukazał się w Magazynie  HYBRYDA z Krakowa. 

Od lewej: prof. Elżbieta Dedek i Yvette Popławska,  100 Bernhard Kerres i Katherina Moser na 12 Global Peter Drucker Forum w Wiedniu. 

Prosimy o zapoznanie się z Curriculum vitae w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Dedek

Z koncertu jednego z wielu, znanej pianistki w Królestwie Belgii, Polsce i na Świecie:  https://www.youtube.com/watch?v=EnFjf10Uosc

Wyjątkowo edukacyjna rozmowa. Życzę Ci wszystkiego co rozwojowe w metodyce nauczania. Rozmawiała: Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 23.03.2021. Belgia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.