October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Yvette Poplawska- I miejsce/ Osobowość Roku 2020 ‘Gazeta Wrocławska  w kategorii Działalność społeczna i charytatywna 2020.

4 min read

Yvette Poplawska w dniu 18.08.2021 r. po losowo wybranym numerze do zgłoszenia Osobowość Roku w przedziale Działalność społeczna i charytatywna otrzymała Nr° WRC.303


I MIEJSCE
Osobowość Roku 2020 ‘Gazeta Wrocławska  w kategorii
Działalność społeczna i charytatywna 2020.

Rozmawia redaktor naczelny Wydawnictwa ,,BEZKRES Dobrota” ‘Adam Grzelązka: 

Yvette Poplawska 
– Pamiętam ostatnie godziny, miracle wśród ludzi na których od zawsze mogłam liczyć. BYLIŚMY RAZEM do ostatniego dnia głosowania, z tymi którzy we mnie wierzyli tak mocno w moją rzetelność, oddanie dla

– Spraw i Praw Człowieka, mający na celu dobro człowieka,
poszanowanie jego praw i godności.
– Dzieciom, które są bezbronne i niewinne cierpienia ❤.
– Sprawom poświęconym przemocy na zwierzętach
(oszczędzenie im cierpień).
– Niesienia dobrego imienia Polski. Wspólnoty Polonii na
Świecie.
I wiara w integrację ‘Wroclawia – Dolnego Śląska – Polski z Państwami ościennymi ❤.
Każda inicjatywa jest sztandarową, wszyscy jesteśmy Ambasadorami Polski poza Krajem. Jesteśmy silni i NIE’zniszczalni, warunkiem w każdym przypadku JEST wspólne działanie (oraz każdego z Was indywidualne ukierunkowanie w znajomości przekroju Historii Polski).

Redaktor Adam Grzelązka: A Twoje emocje, wrażenie i zaskoczenie? 

Yvette Poplawska: 

Drodzy, szanowni, kochani DZIĘKUJĘ z całego serca za każdy oddany na mnie głos, za zaufanie, zauważenie i docenienie moich działań oraz Zarządu MS AADP Virtualia ART, na rzecz pracy non profit, freelancer dla dobra ogółu, oraz na rzecz integracji środowisk polsko – polonijnych.


Za wspieranie i współorganizowanie projektów międzypokoleniowych, międzynarodowych na wielu szczeblach społeczno-kulturalno-edukacyjnych.


Za wiarę we mnie i w drugiego człowieka, albowiem wolontariat w XXI w. jest pomostem dialogu, rozwoju osobistego przy współpracy międzynarodowej.


Jestem wzruszona i szczęśliwa, iż otrzymałam 1 miejsce w kategorii: Działalność społeczna i charytatywna 2020.

Pragnę dla Was działać na niwie wielopłaszczyznowej, obejmującej tematykę społeczno-charytatywną.
HISTORIA DZIEJÓW POLSKI tak przed i po – od I do II Wojny Światowej, jest chyba jeden z bliższych memu sercu! (chwila ciszy i zadumanie – Adam Grzelązka wyczytałem w rozmowie). 


Wspierajmy dzieci, młodzież, pokolenie, które rośnie pośród nas, od ziarna do dojrzałości, aby wydawało plony, które powinniśmy w najczulszy sposób promować.


Wspierając, rozbudzić w nich talenty, ukierunkować zainteresowania, albowiem każdy posiada ,,niespożyte pokłady ukrytych zdolności, POLSKOŚCI w sobie”.

Należy wspierać zarówno florę i faunę – naszych mniejszych braci, którzy również czują jak człowiek, chorują ale nie potrafią sami się bronić. Udomowiliśmy zwierzęta, te w zamian potrzebują naszej obecności, opieki, asymilując się w naszych rodzinach. Człowiek oswajając zwierzęta, bierze, a przynajmniej powinien, brać za nie odpowiedzialność i obowiązek opiekowania się nimi. Zwierzęta miłością nie szafują, nie możemy jej kupić, jednak potrafimy ją uratować, dzielić się z bezbronnymi wobec ludzi !zwierzętami.


W moim przypadku społeczne działanie jest nieodzownym atrybutem empatii, zwłaszcza w czasie pandemii globalnej, kiedy to należy wspierać osoby chore, samotne, aby wyszły z kokonu strachu i lęku.

Dziękuję wszystkim bez wyjątku, przyjaciołom, za oddanie głosów w plebiscycie Osobowość Roku 2020.

W wyborach międzywojewódzkich zająłem zaszczytne aż 4 miejsce, brak mi słów wdzięczności. Jestem wdzięczna i serdecznie dziękuję z całego serca.
Aby sprawnie procedować powinniśmy być razem jak jedna dłoń.

Do zobaczenia we Wrocławiu.
Dla takich chwil warto żyć…


DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA: ZA NOMINACJE,ZA ZAUFANIE, ZA GLOSY, ZA WASZĄ POSTAWĘ Koleżeńskość i PRZYJAŹŃ!
Pracowałam w tej Redakcji! a w obiekcie Wydawnictwa Prasowego na ul. Podwale pracował również legendarny Pan Jan Miodek. *Ja otrzymałam zaufane stanowisko przechodząc dział administracji m.in. na Centrali telefonicznej a był to jeden z cięższych okresów dla Polski i Europy, albowiem Polska zakończyła STAN WOJENNY, a tu nominacja po śmierci mojej jedynej ukochanej córeczki, po rozpisywaniu się w trenach po odejściu 2.5 Milenki (miała nowotwór, który do dzisiaj jest niewyleczalny) – otrzymuje pracę na Centrali telefonicznej… Codzienny kontakt z Gazetami i DRUKARNIA, codzienny kontakt i lęk przed kontrolami, czytałam artykuły i pisałam na  maszynach do pisania różne pisma, a serce mówiło ,,bądź odważna dziewczyno”, twoja mama to Lwowianka, Wrocław to też kresy!. 

Adam Grzelązka: Jak otrzymałaś jako pierwsza z pierwszych Dyplom, Statuetkę, piękne słowo od Pani Dyrektor w Gazecie WROCŁAWSKIEJ? 

Yvette Poplawska: W trasie do mojej ukochanej Ojczyzny m.in. do Krakowa gdzie miałam prowadzić Galę z Alina Bożyk w Piwnicy Pod Baranami, wstąpiłam 🙂 do Grodu Wroclove – na cito w pierwszeństwie grób córeczki, rodziców, dziadków, brata, oraz wielu z Rodziny, grób legendarnego Przyjaciela Jacka Zwoźniaka etc… 

Nader wszystko spotkanie z Wrocławianami i Wrocławianami na Plac Uniwersytecki 1- i Literatek vel Polonicus <3 – Weszliśmy dużą grupą do Kalambura w którym zaczęłam epizod życia, czyli weszłam w arkany ART’ystów. Zostałam również zaproszona przez wyjątkową, empatyczną, ciepłą Panią dyrektor marketingu we Wrocławiu w Gazecie Wrocławskiej Annę Bijak. Otrzymałem Dyplom i Statuetkę, zwłaszcza dla mnie fotografię pamiątkową przy banerze Gazeta WROCŁAWSKA. W chwili obecnej Gazeta WROCŁAWSKA przyznała Patronat Honorowy do wydania w edycji ,,MójZNACZEK”, oraz w bardzo prestiżowej serii Kartka pocztowa – Pocztówka, która będzie umieszczona w katalogu Poczta Polska – Biuro Filatelistyki 2021. Tu również widziałam się z kilkoma redaktorami i kiedy usłyszeli iż m.in. ‘losowo otrzymałam Nr° 303, również zwiedzałam i otrzymałam unikatową pamiątkę od Właściciela Tomasza Kajkowskiego z Muzeum 303 w mieście Napoleon, również Pan Jarosław Praclewski wsparł mój przyjazd do tak wyjątkowego obiektu w Polsce, że nadal podążam Szlakiem Generała broni Stanisława Maczka, że byłam w Krośniewicach w domu rodzinnym Generała Władysława Andersa,  że składam hołd Generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu,  ŻE PRACOWAŁAM W WYDAWNICTWIE PRASOWYM… etc. dziwnym były wydarzenia i zdarzenia. 

Jednak dużą rolę odegrało spotkanie wówczas z Koordynator Biura Filatelistyki Panią Joanną Rudnicką. Również poznałam osobiście Panów dyrektorów z Warszawy, kiedy przybyli do Brukseli na Galę przyznania Złotego Medalu dla – ,,ZNACZEK POLSKI” Pan Mariusz Dawid i Krzysztofa Górskiego z Warszawy ‘Biuro Filatelistyki – Poczta Polska.

Jestem zaszczycona otrzymaniem Tytułu, jest to wyjątkowa nobilitacja oraz utwierdzenie mnie w przekonaniu, że wspólnie dokonamy więcej, stworzymy nierozerwalny tandem Polaków oraz Polonii na Świecie! A współpracuje chyba od zawsze również m.in. z Redakcją i portalem Noxy24, wiem, ze wspólnie poszerzamy horyzonty na niwie wydawniczej działalności, redaktor naczelny jest również moim przyjacielem od wielu, wielu lat. Na pewno od ,,zawsze’’ współpracujemy z Tadeuszem Hutyrą i z Jerzym Granowskim oraz wieloma wyjątkowymi pisarzami, literatami, poetami, twórcami 9 Muz. 

Współpracujemy z Redakcją m.in. HYBRYDA, The DESIGNER magazine, Magazynem Ludzie z Charakterem – o Ludziach dla Ludzi oraz innymi Wydawnictwami i Portalami. 

Dziękuję za chęć rozmowy i dialogu Redakcji oraz Wydawnictwa BEZKRES.

Dziękuję wszystkim głosującym na mnie.

Adam Grzelązka: Życzymy nieustannie powodzenia w życiu wśród artystów, w edukacji pokoleń, rozwoju literacko-poetyckiego. Czekamy na relacje nie tylko z Gali we Wrocławiu, z wizyty u legendarnego już krasnala Literatka vel Polonicusa a wiemy, ze odnalazł dwóch bliźniaków braci w Świecie.   

I zapraszamy na łamy naszej Gazety w wydaniu papierowym. Do wydawnictwa Antologii i Książek autorskich, gdzie często publikujemy również laureatkę – Osobowości Roku 2020 w Gazecie WROCŁAWSKIEJ –  IV miejsce w Wyborach międzywojewódzkich. 

***Fotografie ze zbiorów laureatki Yvette Poplawska, Biura Filatelistyki (znaczek pocztowy, kartka pocztowa), Miss Limburg, kandydatki do Miss Świata Jessici Girs.

Stockholm 19.08.2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.