December 9, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

WYSTAWA GRUPY ARTYSTÓW PROFORMART/ Żyjemy w czasach potrzeby obcowania ze sztuką

3 min read

W grudniu 2021 po raz kolejny grupa artystów, malarzy i rękodzeła ProformArt miała zaszczyt wystawiać swoje prace w Galerii Zebra w Södertälje. Tematem wystawy było “Świętowanie z ProformArt.”

Wystawa była współfinansowana ze środków Ambasady RP w Sztokholmie. Podczas trwania wystawy została zorganizowana loteria fantowa, której nagrody ufundowali członkowie grupy ProformArt.
Dochód z loterii został przekazany na ręce Elin Hansson i Annelie Rehnfors z Södertäljejourerna, dla najbardziej potrzebujących. Szczególne podziękowania dla przewodniczącego galerii Zebra Berndt Noelle, który również jest artystą malarzem i fotografem. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem.


Lucyna Wachnicka

Elin Hansson, Lucyna Wachnicka

Kim są artyści grupy ProformArt?

Stowarzyszenie artystyczne zrzesza twórców rękodzieła, artystów malarzy, rzeźbiarzy, projektantów i animatorów kultury.

Polscy twórcy połączyli się w jedną grupę, aby wspólnie się wspierać, rozwijać i promować Polską kulturę w Sztokholmie.
Ambasadorami Stowarzyszenia ProFormArt są Andre Linde, Eva Riviera Sobocińska i Joanna Jonasz.

Współpraca ma kluczowe znaczenie w naszej działalności. Wydaje nam się, że, jest konieczna, by twórca wychodził poza ścisły krąg własnego środowiska, poznał inny sposób twórczego myślenia, inną materię i filozofię. Wierzymy w siłę rozmaitości, dlatego powołaliśmy Stowarzyszenie skupiające artystów różnych dziedzin oraz animatorów kultury, ludzi którym współczesna sztuka nie jest obojętna. Obywateli aktywnie uczestniczących, w życiu kulturalnym promujących Polską kulturę i realizujących się twórczo w Szwecji.

Stowarzyszenie preferuje akcje o konkretnym zamierzeniu docelowym, w tym: organizowanie wystaw wewnętrznych, pikników,artystycznych wydarzeń i promowaniu twórczości Artystów np. wystawy międzynarodowe w Sztokholmie.
Obecnie ProFormArt liczy kilkunastu wspaniałych członków i obok innych stowarzyszeń i związków artystycznych w Szwecji koncentruje swą działalność wokół promocji Polskich twórców i ich malarstwa, grafiki, rękodzieła,rzeźby i tekstyliów na rynku szwedzkim (międzynarodowym).

Beata Nawrocka, Lucyna Wachnicka, Wiesia Tokarska, Magdalena Borkowska

Różnorodność dziedzin naszych artystów, przyciąga uwagę szerokiej publiczności.

Sztuka jest postrzegana w coraz szerszym kontekście.Wrażliwość ludzkich serc otwiera przed nami nowe możliwości współpracy.
Sztuka to wszystko, co otacza nas w naszym życiu, co wychodzi spod ręki człowieka lub natury, a co wzbudza w nas emocje. Te emocje mogą być różne, czasem skrajne, czasem delikatne i ledwo zauważalne, ale ich pojawienie się świadczy najlepiej o fakcie obcowania ze sztuką. Sztuką jest wszystko, co nas porusza, co zmusza nas do przemyśleń i zadumy. Jej rolą z kolei jest oczyszczenie nas i naszego umysłu i otwarcie go na coś nowego, nieznanego wcześniej, co od zawsze tkwiło w naszych głowach i sercach.

Artykuł z gazety LT napisany przez Elias Zazi.

Sztuka jest wszędzie i trzeba tylko chcieć ją dostrzec. Trzeba nauczyć się żyć z nią w zgodzie i harmonii, a pozwoli nam na dostrzeżenie jej piękna i dostarczenie sobie odpowiednich emocji. Sztuką może być wszystko i nic zarazem, ale to właśnie jest w niej najpiękniejsze – ta niewiadoma czy mamy do czynienia z czymś, co powstało w celu poruszenia nas, czy raczej z dziełem przypadku, które również nie pozostawia nas obojętnymi na swoje istnienie.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, wszystkie osoby które,zajmują się sztuką w obszernym tego słowa znaczeniu i chciałyby razem z nami współtworzyć projekt ProFormaArt.

Koniecznie odwiedźcie naszą stronę www.proformart.se

Jola Stankiewicz

kontakt: proformart.kf@gmail.com

14.01.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.