October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Maestro/ recenzja filmu Zbigniewa Gajzlera-Dr Agnieszka Malczewska-Błaszczyk

2 min read

MAESTRO; kolejny ciekawy film dokumentalny Zbigniewa Gajzlera, poświęcony Karolowi Nicze, urodzonemu w 1944 roku w Pabianicach, Polskiemu pianiście klasycznemu i rozrywkowemu, który wiele czasu spędził na statkach. Był Absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu. Studia ukończył z wyróżnieniem 21 maja 1968 roku.

Maestro Karol Nicze

Brał udział w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Szopena w Warszawie 1970 roku. Zdobył 6 miejsce, ale ze względu na wiek zamienili je na 11, żeby dać szansę innemu młodemu muzykowi. Zamiana na konkursie Szopenowskim miejsca 6 na 11 nie była w porządku, a stało się to tylko ze względu na jego wiek. Pomimo to grał dalej. Jak dywaguje jego syn: „Pabianice, prowincjonalny muzyk, tak mogli go postrzegać, ale i tak pomimo wszystko się nie zrażał”. Dumni byli zarówno mieszkańcy jak i szkoła z której się wywodził. Życie i boska opatrzność pokierowała go w ręce wspaniałych nauczycieli i dało mu wiele ciekawych doświadczeń.

Całość dokumentu zawiera wiele ciepłych wspomnień i wypowiedzi na temat Karola  z punktu widzenia jego znajomych, rodziny i sympatyków. Wypowiedzi te przeplatane są filmami archiwalnymi z jego grą co daje nam możliwość bliższego poznania artysty i choć po części zobaczenia kim był.

 „Kochał grać”, grał od dziecka. Można powiedzieć, że to była jego pasja. „Był świetnym pianistą, był osobą niezwykle skromną”. „Rzetelny, dowcipny, z poczuciem humoru”.

Muzyka łagodzi obyczaje i otwiera wiele serc. Dokument pokazuje zarówno niezwykłą sylwetkę samego Maestro jak i jego kunszt. Reżyser Zbigniew Gajzler jak zwykle stworzył ciekawe dzieło, które możemy dedykować dla sympatyków muzyki fortepianowej. Sonata księżycowa, którą słyszymy na zakończenie i zamykająca się klapa fortepianu jest wspaniałym symbolicznym akcentem, przy informacji o śmierci artysty, oraz samo stwierdzenie: „Szczególnie uzdolnieni ludzie za szybko umierają, ale takie jest życie”.

06.10.2021 Stockholm

Dr Agnieszka Malczewska – Błaszczyk

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.