March 31, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Y.P. Jakie należy zdobyć wykształcenie aby uzyskać miano Lektora?

Karolina Brzykcy: Należy przede wszystkim znać biegle język którym się posługujemy. Wykształcenie powinno być kierunkowe czyli filologia, anglistyka czy romanistyka w zależności od specjalizacji. 


Y.P. Uczyłaś się w Anglii, Francji i Polsce, która z uczelni była najbardziej wymagająca?

Karolina Brzykcy: Jako osoba która bardzo interesuje się edukacją i nauczaniem, szczególnie jego historią, czuję że to doświadczenie wyczuliło mnie na pewne braki jakie niewątpliwie hamują postęp polskiej edukacji, którą ogólnie oceniam jako wyjątkowo dobrą. Na wszystkich uczelniach na których studiowałam wymagania były bardzo wysokie. Chcę jednak zaznaczyć że polski system edukacji oceniam jako bardzo dobry. Mówię to dlatego że często słyszy się głosy aby zmienić polski system edukacji na wzór państw zachodnich. Jestem temu zdecydowanie przeciwna i uważam że byłoby to nie do końca świadomym strzałem w kolano.

Y.P. A jakie zauważyłaś różnice w nauce w poszczególnych krajach?

Karolina Brzykcy: Zauważyłam że w Wielkiej Brytanii kładzie się ogromny nacisk na czytanie w obcym języku i zapoznanie się z kulturą kraju o którym się uczy. Gramatyka stanowi tylko dopełnienie, podczas gdy pierwsze skrzypce gra literatura. Rzeczą która w sposób szczególny mi odpowiadała była pewna swoboda intelektualna podczas interpretacji różnych dzieł literatury, która to stawała się czymś moim, dostępnym dla mnie, stworzonym dla mnie zamiast nietykalnym dziełem wobec którego muszę pisać wiernopoddańcze peany. Takie podejście przyczynia się do demokratyzacji kultury, co kontrastuje z bardzo hierarchicznym podejściem polskim.


Y.P. Który z języków obcych dla nas Polaków jest najtrudniejszy, a który łatwiejszy w nauce?

Karolina Brzykcy: Zależy jak dobrze chcemy mówić. Nie jestem zwolennikiem teorii że dla Polaka język rosyjski jest łatwy a na przykład węgierski jest zawsze trudny. Istnieją obiektywnie między językami pewne zbieżności leksykalne czy składniowe, ale świadome i dobre posługiwanie się językiem obcym to dużo wysiłku. Toteż gdy chcemy umieć wskazać komuś drogę czy porozmawiać o podstawowych tematach z życia codziennego łatwiejszy dla nas będzie język czeski, rosyjski czy słowacki. Ale żeby mówić naprawdę dobrze, wypowiadać się poprawnie i pięknie nie ma czegoś takiego jak łatwy język – zawsze trzeba będzie pracy, pracy i jeszcze raz pracy. 

Y.P. Jaką jest rola lektora aby nauka była efektywna?

Karolina Brzykcy: Rola lektora jest ważna, ale również ważny jest warsztat pracy i wysiłek ucznia. Lektor powinien być przede wszystkim specjalista w swojej dziedzinie, ekspertem od języka którego uczy i mieć w sobie pasję. Powinien też mieć przygotowanie metodyczne i stosować metody które stymulują procesy akwizycji językowej, czyli mieć chociażby minimalna wiedzę o ludzkim mózgu tak, aby właściwie dostosowywać metody do swoich uczniów.


Y.P. Czy w dobie koronawirusa można uczyć się języka obcego skutecznie? 

Karolina Brzykcy: Uważam że nauka zdalna to bardzo marny substytut lekcji na żywo. Zdecydowanie efektywniej jest podczas lekcji prowadzonych w trybie stacjonarnym przy bezpośredniej komunikacji z uczniem. Natomiast w odpowiedzi na pytanie – tak, jak najbardziej. Z tym że wymaga to dostosowania się do innego trybu zajęć.


Y.P. Czy warto w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posługuje się językiem angielskim, a narzędzia informatyczne są coraz doskonalsze i potrafią tłumaczyć dość wiernie nawet trudne teksty uczyć się języków obcych ?

Karolina Brzykcy: Uważam że tak, pod warunkiem że chcemy dany język znać na wysokim poziomie. To prawda że dzisiaj wszyscy prawie znają język angielski, ale paradoksalnie mało osób mówi i pisze po angielsku naprawdę dobrze, to jest ciekawie buduje zdania, czerpiąc z bogatego zasobu gramatyki angielskiej (16 czasów, tryb łączący) i niekończącego się zagłębia leksykalnego jaki ten język oferuje. Moim zdaniem z dzisiejszych czasach tylko taką nauka ma sens. 


Y.P. Jakie cechy musi mieć dobry Lektor i dobry Tłumacz? 

Karolina Brzykcy: Rzetelna znajomość języka docelowego jest absolutną podstawą. Musi to być osobą która rozumie logikę danego języka, jego kulturę i historię. Musi umieć wniknąć w istotę języka, nie tylko rozumiejąc słowa ale także ich, niejednokrotnie liczne i implicytne, konotacje. Taka osoba powinna też umieć zakomunikować to odbiorcom w swoim języku ojczystym aby i oni zaczęli rozumieć logikę danego języka. Jest to zadanie niezwykle trudne, ale przy predyspozycjach, doświadczeniu i pewnym nakładzie pracy absolutnie możliwe i bardzo satysfakcjonujące.

Fanpage Facebook o zapoznanie się: ze stronami: https://www.facebook.com/karolinajessica.brzykcy

Wyjątkowo edukacyjna rozmowa. Życzę Ci wszystkiego co rozwojowe w metodyce nauczania. Rozmawiała: Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 23.03.2021. Belgia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.