October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Konferencja EWSPA Bruksela  o obywatelstwie europejskim

1 min read

26 marca 2022 roku w Wydziale Zamiejscowym EWSPiA w Brukseli odbyła się konferencja naukowa poświęcona obywatelstwu europejskiemu.

Jej podstawą były trzy referaty: profesora dr hab. Jerzego Wiatra ”Obywatelstwo europejskie a wspólnota narodowa”, profesora dr hab. Romana Wieruszewskiego „Obywatelstwo w Unii Europejskiej – jakie ma znaczenie?” oraz naszej absolwentki mgr Moiniki Laaroussi „Instytucja Obywatelstwa w belgijskim porządku prawnym”. W dyskusji z udziałem studentów i osób z zewnątrz zwracano szczególnie uwagę na konsekwencję integracji europejskiej dla nowego pojmowania suwerenności narodowej, odmiennego od tego, jakie przyjmowano.

W dyskusji przebijała się aktualna problematyka wojny rosyjsko-ukraińskiej, zwłaszcza w kontekście konsekwencji rosyjskiej agresji dla przyspieszenia procesu konsolidowania się wielokulturowego narodu ukraińskiego.   

W drugiej części konferencji profesor Wieruszewski przedstawił swój komentarz do świeżo wydanej książki profesora Wiatra („Dylematy demokracji we współczesnym świecie”, Warszawa 2021, Wydawnictwo EWSPiA).  W nawiązaniu do tych uwag autor książki wyraził przekonanie, że wyjście ze szkodliwej dla Polski polaryzacji politycznej wymaga powrotu do ducha kompromisu politycznego, któremu Trzecia Rzeczpospolita zawdzięcza Konstytucję 1997 roku. Nawiązując do swojej analizy nowego autorytaryzmu jako podstawowego obecnie zagrożenia dla demokracji autor wyraził przekonanie, że niepowodzenie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie przyniesie kryzys i zapewne załamanie się autorytarnego reżymu w Federacji Rosyjskiej.

www.ewspa.edu.pl

26.03.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.