December 9, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

ps. literacki / Wojtek Ornacki

Józef Szaflarski, ps. literacki Wojtek Ornacki urodził się 13 marca 1948 r. w Czarnym Dunajcu. Był nauczycielem polonistą, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, należał do Klubu Literackiego w Zakopanem, był członkiem Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej im. Andrzeja Knapczyka “Ducha” w Czarnym Dunajcu oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej w Nowym Sączu, posiada Złotą Odznakę Związku Podhalan. Jest emerytowanym nauczycielem – polonistą, autorem wierszy, sztuk regionalnych, gawęd i “Słownika gwary cornodónajeckiej”. Twórczość literacką rozpoczął od pisania utworów gwarą góralską. Tematykę swojego pisarstwa określił we fragmencie jednego z utworów:

Górom i ludziom pokłon składam,
tajemne myśli mych przesłanie
zwyczajnym dniom na zachowanie,
bo to jest moje zbójowanie…
Jego tomiki to: „Górom i ludziom”,

„Sonety górskie”, „Góralsko tradycjo” i najnowszy „Zbyrk ciupag i serca granie”, zaś sztuki to wspomniany „Jarmak cornodunajecki”, „Janosik”, i inne. Jest laureatem wielu nagród.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.