October 1, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

JOANNA ISKRA-ZRĘCZNIE WYKONANE. Juror w międzynarodowym konkursie dla młodych talentów MArteLive Europe 2022 w kategorii rękodzieło.

1 min read

Certyfikowany Twórca Rękodzieła. Od wielu lat zajmuje się rękodziełem. Posiada własną markę Joanna Iskra Zręcznie Wykonane. 

 #zreczniewykonane #certyfikatogolnopolskiegocechurzemieslnikowartystow 

Za swoje wyroby rękodzielnicze (oryginalne polskie rękodzieło) otrzymała w 2022 roku trzy Certyfikaty Rękodzieła od Cechu Mistrzów Rzemiosła Polskiego z Warszawy. Otrzymała certyfikaty na ręcznie robioną biżuterię artystyczną, dodatki artystyczne do odzieży oraz artystyczne elementy wyposażenia wnętrz.

Promuje oryginalną, innowacyjną tkaninę – koronkę artystyczną ARTISAN ©, która zdobi dywany, torby, dekoracje wnętrz i dodatki odzieżowe.

Juror w międzynarodowym konkursie dla młodych talentów MArteLive Europe 2022 w kategorii rękodzieło.

Certified Creator of Handicraft. She has been dealing with handicrafts for many years. She has her own brand Joanna Iskra Zręcznie Wykonane 

 #zreczniewykonane #certyfikatogolnopolskiegocechurzemieslnikowartystow 

For her handicraft products (original Polish handmade), she received three Handicraft Certificates in 2022 from the Polish Guild of Artisan Masters from Warsaw. She received certificates in handmade artistic jewelry, artistic accessories for clothing, and artistic elements of interior design.

She promotes the original, innovative fabric – artistic lace ARTISAN © which adorns carpets, bags, interior decorations, and clothing accessories.

JUROR in the international competition for young talents MArteLive Europe 2022 in the handicraft category.

01.07.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.