December 11, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD ISSN 2003-9735 DESIGNER MAGAZINE STOCKHOLM

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Filia w Brukseli

2 min read

Od ponad dwudziestu lat kształcimy specjalistów prawa polskiego i międzynarodowego, przyszłych adwokatów, radców prawnych oraz ekspertów w dziedzinie administracji europejskiej. Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej oraz wybitnych specjalistów-praktyków nasi studenci wyrastają na prawdziwych liderów w swych dziedzinach.

Uczelnia oferuje wykształcenie, które odpowiada na potrzeby rynku i zaspokaja oczekiwania potencjalnych pracodawców, czego najbardziej wymiernym dowodem są statystyki obrazujące losy zawodowe jej  absolwentów publikowane rokrocznie w ramach Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) – w 2016 r. absolwenci EWSPA osiągali najwyższe zarobki i najszybciej, po uzyskaniu dyplomu, podejmowali zatrudnienie w swoim zawodzie, a kolejnych latach Uczelnia nadal utrzymuje się w czołówce rankingu.

Program studiów na kierunku Prawo zakłada trójstopniowy system zdobywania wiedzy  umiejętności i kwalifikacji społecznych w ramach wykładów, ćwiczeń oraz zajęć tutorskich, podczas których studenci pod opieką prawników praktyków kształtują praktyczne umiejętności stosowania prawa rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w realnych rozprawach sądowych lub ich symulacjach w salach wykładowych.

Zajęcia tutorskie wspierają studentów w procesie przygotowania do wejścia na trudny rynek pracy, ale również stanowią formę dodatkowych konsultacji do tematyki wykładów przewidzianych programem studiów.

Nasza oferta zawiera :

Jednolite magisterskie na kierunku Prawo oraz I stopnia na kierunku Administracja Europejska w Brukseli studia podyplomowe, a także  specjalistyczne kursy i szkolenia.

Pod auspicjami  EWSPA funkcjonuje również Liceum dla Dorosłych w Szczecinie.

 Oferta dydaktyczna EWSPA przewiduje realizację procesu kształcenia w formie tradycyjnej, jak również w formule distance learning, która umożliwia naukę z dowolnego miejsca na świecie dzięki metodom i technikom kształcenia na odległość.

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku Administracja Europejska  w Brukseli jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub na styku tych sektorów. 

W naszym Domu Polskim EWSPA Bruksela  odbyło się do tej pory wiele wernisaży, spotkań autorskich oraz warsztatów tematycznych   www.dompolskibxl.be  (zachęcamy do zapisania się na nasz  newsletter)

Ostatnio 10 września 2022  gościliśmy  Krakowski Teatr Komedia ze spektaklem JP2 Oczekiwane Pokolenie w ramach projektu 100 lat Radości z Niepodległości

www.ewspa.edu.pl 

29.09.2022 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.