June 10, 2023

ARTISTS ARE HEAVENLY WORKERS AND THE DESIGNERS OF THE BETTER WORLD

Zaproszenie na XVI Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

2 min read

Rynia – Białobrzegi

15 – 17 maja 2023

ZAREJESTRUJ SIĘ

Kongres jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem edukacyjnym w Polsce odbywającym się od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

XVI Kongres to możliwość spotkania z wieloma wybitnymi gośćmi i ekspertami z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, a także okazja do dyskusji, bezpośredniej wymiany doświadczeń, kuluarowych spotkań, przekazania uwag i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących organizacji i funkcjonowania pionów ochrony, obowiązków i zadań kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych oraz współpracy i podziału kompetencji między nimi.

Obrady Kongresu kierujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, ABI/inspektorów, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą tematyką.

XVI Kongres będzie miał wyjątkowe znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego z uwagi na poniesione straty z powodu pandemii, zdarzeń kryzysowych, nieprzewidywalność wojny w Ukrainie, zagrożeń konkurencji krajowej i zagranicznej, wrogich służb specjalnych, zorganizowanych grup przestępczych i cyberzagrożeń.

Prelegenci

https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/prelegenci/

Tematyka i program

https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/tematyka/

Reportaż TV Silesia z XV Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

ORGANIZATOR

logo Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Władze stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 września br. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, na którym wybrano władze Stowarzyszenia w składzie:Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Prezes Zarządu
Tadeusz Donocik – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pruszyński – Wiceprezes Zarządu
Beata Drzazga – Wiceprezes Zarządu
Jadwiga Stawnicka – Sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Tadeusz Brol – Przewodniczący Komisji
Zenon Wojtanis – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Elżbieta Bińczyk – Sekretarz Komisji

Patronat

https://kongresochronyinformacji.ksoin.pl/patronat/

15.04.2023 Stockholm

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.