Site icon

Ruszyły przygotowania do III edycji konkursu Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

Konkurs Osobowość Polonijna roku im. Edyty Felsztyńskiej staje się wydarzeniem, na które czeka Polonia na całym świecie. Pierwsza edycja odbyła się całkowicie online, druga zakończyła się wspaniałą Galą w Domu Polskim w Rzymie ( pisaliśmy o tym: Statuetki i wyróżnienia w II edycji konkursu Osobowość Polonijna Roku rozdane – Polacy we Włoszech – wiadomości online
(polacywewloszech.com)


Tegoroczna edycja konkursu 2023 właśnie się rozpoczyna, organizatorzy konkursu Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne, którego reprezentantkami są Bożena Krasoń oraz Urszula Golda podało już regulamin na ten rok. Możemy zastanawiać się nad kandydatami, których zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca do 15 kwietnia. Konkurs obejmuje swym zasięgiem Polaków z całego świata, działających na rzecz Polonii i Polski. Celem Konkursu – jak napisano w regulaminie – jest uhonorowanie
wyróżniających się Polaków działających na rzecz Polonii i Polski oraz osób tworzących i wspierających działania na rzecz Polonii, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozpowszechniania dobrego imienia Polonii i Polaków w świecie. Kapituła konkursu, bazując się na otrzymanym w zgłoszeniu opisie, przyzna zwycięzcom tytuł „Osobowość Polonijna” im. Edyty
Felsztyńskiej wraz z pamiątkową statuetką.


Skład Kapituły Konkursu powołanej przez Organizatorów:


Magdalena Pinkwart – dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, prezes Stowarzyszenia
Dziennikarzy Turystycznych im. Olgierda Budrewicza,
Urszula Stefańska Andreini – przewodnicząca Związku Polaków we Włoszech,
Aleksandra Seghi – współredaktor portalu Polacy we Włoszech,
Dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specjalistka do spraw social media,
Ewa Trzcińska – dziennikarka, prezes Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech CAPI,
Wojciech Ziemniak – wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Emigracji w Senacie RP.
Jacek Harasimowicz – radca prawny Kancelaria Prawa Polonii,
Halina Bieda – członek Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji, członek Komisji Spraw
Emigracji i Łączności za Granicą, członek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.


W Konkursie oprócz statuetek przewidywane są także wyróżnienia. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie zwycięzcom konkursu statuetek, a wyróżnionym – dyplomów, odbywa się podczas dorocznej uroczystej gali. W tym roku odbędzie się ona we wrześniu w Liverpoolu, a jej gospodarzem będzie organizacja polonijna Polskie Merseyside. W tym roku również organizatorzy powołali międzynarodową grupę wspierającą organizację
konkursu. W skład wchodzą Polacy, którzy bardzo chętnie zaoferowali swoją pomoc, za co im serdecznie dziękujemy. Więcej informacji o samym konkursie Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej znajdziecie Państwo na naszej stronie (osobowoscpolonijnaroku.com) , znajdziecie również regulamin i ankietę zgłoszeniową.

Regulamin i ankieta zgłoszeniowa na 2023 r. | Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej (osobowoscpolonijnaroku.com)

Nasza Redakcja od samego początku jest patronem medialnym wydarzenia. Zapraszamy do głosowania na Waszych kandydatów. My ze swojej strony będziemy informować o poszczególnych etapach konkursu.

Patron medialny magazyn DESIGNER Stockholm

Bożena Kraso, Urszula Golda

23.01.2023 Stockholm

Exit mobile version