Site icon

Oficjalny przyjazd, nieoficjalne wizyty Karoliny Maczek Skillen w Królestwie Belgii i Królestwie Holandii ‘Bredzie  

*  Oficjalny przyjazd, nieoficjalne wizyty w Królestwie Belgii i Królestwie Holandii ‘Bredzie wnuczki Generała broni Stanisława Maczka ‘ukochanego ,,Bacy” dla żołnierzy,  weteranów, Rodzin poległych, miast wyzwolonych etc. Karoliny Maczek Skillen   z Wielkiej Brytanii. 

* W Lommel na Nekropolii po złożeniu kwiatów, zapaleniu Znicza Pamięci przy m.in.: Grobie Lucjana Więckowskiego! (co było dla Pani Karoliny absolutnym zaskoczeniem, Pan Jerry Prus Więckowski z bratem Juniorem Czesławem Prus Więckowski, przybyli przywitać Wnuczkę Generała broni Stanisława Maczka ‘Karolinę Maczek Skillen). 

– Wujek ze strony Taty walczył u boku Generała i z Generałem oraz żołnierzami. 

Oddali również Hołd znani Państwu, albowiem przejechaliśmy cały szlak razem lub osobno, działając już kilkanaście lat! Panowie Krzysztof Kurys i Wojciech Szczucki z Grupy #MotoPolacyPolskaGrupaMotocyklowa

Adrian Bug z #GruparekonstrukcyjnaPierwszejPolskiejDywizjiPancernejAntwerpia

Agnieszka Agusia Ma #AgaArtHobby.

Wcześniej odwiedzili Nekropolie Polonijni działacze, jednak czas oraz ograniczenia pandemiczne wyznaczały przebieg nie zezwalając na inne niż tak skromne Spotkania. 

* Minuta Ciszy przed główną tablicą, rozpoczęliśmy składanie Hołdu, Zapalenie Zniczy Pamięci w imieniu wszystkich Grup od Polaków i Polonii, w imieniu Prezesa #ZwiązekPolakówwBelgii #ZPwB Pana Zennon Fabjan, złożyliśmy wieńce, kwiaty.

*W Sali Tradycji za Pomnikiem w przeddzień 80 rocznicy upamiętnienia Armii Krajowej – Pan Poseł oraz Prezes Światowego Związku ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, oddaliśmy Hołd. Tablice opisują wydarzenia tamtych jakże dramatycznych dni. 

Pani Karolina Maczek Skillen po Ceremoniach, na których gościła 

z Profesorem Andrzejem Maczkiem oraz wizytą Prezydenta RP 

i Króla Belgów nie miała możliwości zapoznać się z tak obszerną Historią naszych Miejsc Pamięci w Królestwie Belgii. 

Pan Rafał Siemianowski Ekscelencja Ambasador RP w Brukseli pozdrowił wszystkich, życzył żołnierskiej odwagi i wytrwałości. Obowiązki, które są priorytetem w obecnej chwili dla integracji narodów, dialogu polsko – polonijnego z Państwami ościennymi. 

Ksiądz Rektor Beneluxu Ryszard Sztylka (funkcja, która pozostanie tytułem na zawsze), w Houthalen wspominał rozpoczynając Mszę Świętą pozdrowieniem i podziękowaniem Pani Karolinie Maczek Skillen, Polonii, która staje na wysokości zadania składając Hołd wszystkim którzy odeszli na wieczną wartę. 

** Karolina Maczek Skillen posadziła Biało Czerwone TULIPANY na Nekropolii w Lommel
Będą upamiętniać ziemię skropioną żołnierską krwią, będą wzrastać wraz z upamiętnieniem działaczy Polonii, by utrwalać w Narodowej pamięci, szczególnie młodego pokolenia, podstawowe prawdy historyczne.

W ludzkiej niedoskonałości czcimy Ich pamięć, zabliźniamy rany rodzin, wydrążone przez lata…
I tylko drzewa strzeliste milczą i milczeć będą w wierze, iż należy być człowiekiem.
©Yvette Poplawska

***

Oddajemy w tym miejscu hołd pierwszemu komendantowi #ArmiaKrajowa gen. Stefanowi Roweckiemu, który 30 VI 1943 r. został tu przy ul. Spiskiej 14 aresztowany w wyniku zdrady, wywieziony do Sachsenhausen i tam zamordowany w VIII 1944 r. po wybuchu Powstania Warszawskiego – wspominał dziś “Grota” szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

14 lutego 1942 Związek Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego przemianowano na Armię Krajową.

Niechaj 14 lutego będzie dniem miłości bohaterskich czynów 

i pamięci o AK!

To piękna polska data… Pamiętajmy o Nich…

Tekst przysięgi

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia.

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tekst wypowiadany przez odbierającego przysięgę:

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

(Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu” Armii Krajowej wprowadzona rozkazem z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta Głównego A.K. generała „Grota”).

Materiał / Yvette Poplawska 

– dziękujemy z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników #VirtualiaART m.in. 

The Designer – @DesignerMagazineStockholm, Vice prezesom: Antonina Wajda.de, Ewa Rzepecka.pl, Tesia Mazur.pl, Tomasz Michał Jeka.pl, Thaddeus Hutyra.be.

14.02.2022 Stockholm

Exit mobile version