September 25, 2021

Stulecie polskiej mody

2 min read

„Reason & Flair. A century of fashion in Poland” to tytuł książki-albumu, który podsumowuje ostatnie sto lat polskiej mody i kultury. Wydawcą publikacji jest Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z wydawnictwem OsnoVa.

Wydana w języku angielskim, bogato ilustrowana książka skierowana jest do zagranicznych odbiorców – specjalizujących się w obszarze mody dziennikarzy, studentów kierunków związanych z modą, antropologią, socjologią i historią kultury, a także projektantów. Celem publikacji jest przedstawienie nie tylko historii ubioru, ale również opowiedzenie o Polsce – jej kulturze i społeczeństwie.

„Historia polskiej mody to historia polskiej kultury. „Reason & Flair” ukazuje nie tylko wyrafinowany smak kreatorów mody, ale również zaradność projektantów i samych Polek. Na przestrzeni lat polska moda bywała wyrazem tęsknoty za zachodem, oraz przejawem wolności i oryginalności” – mówi Barbara Krzeska, zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

Każdy rozdział w albumie poświęcony jest innej dekadzie w historii polskiej mody. Autorzy rozpoczynają od radosnego czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, momentu wielkich nadziei i oczekiwań. Nawiązywano w tym czasie do najlepszych wzorów Francji, Włoch.  II wojna światowa sprawiła, że moda nieco straciła na swoim znaczeniu, chociaż nadal wchodziła w dialog z otaczającą rzeczywistością.

Po zakończeniu wojny w 1945 roku polska moda została podporządkowana ideologii. Więcej swobody przynoszą lata 60. i 70. XX wieku – to czas powstania przedsiębiorstwa państwowego „Moda Polska” pod opieką Jadwigi Grabowskiej, której projekty wzbudzały podziw w Europie Zachodniej. Wielkie zmiany przyniosły lata 80. To czas subkultur, pierwszych rockowych festiwali i sprzeciwu wobec władzy komunistycznej.

Współcześnie polska moda młodego pokolenia nie chce już naśladować dokonań innych, ale tworzyć własną historię, opartą o bogatą tradycję. Polska ma szansę być w awangardzie, a dzięki swojemu doświadczeniu stać się punktem odniesienia.

„Album ten to nie tylko opis polskiej branży czy przemysłu, ale mody w jej wielu odsłonach – artystycznej, codziennej, kulturowej, społecznej. Jestem przekonana, że do pewnych historii i doświadczeń zbiorowych da się dotrzeć tylko za pomocą mody oraz że taka soczewka zbliży do zrozumienia historii danego kraju nawet tych, dla których jego losy są egzotyczne” – mówi Karolina Sulej, pisarka i redaktorka książki.

Teksty do książki „Reason & Flair. A century of fashion in Poland” napisali: dr Agata Zborowska, która specjalizuje się w antropologii rzeczy na Uniwersytecie Warszawskim; dr Aleksandra Jatczak wykładająca historię mody i jej teorię w Katedrze Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Olga Drenda, antropolożka kultury i nagradzana eseistka, reportażystka Aleksandra Boćkowska, Michał Zaczyński, dziennikarz i bloger, oraz Karolina Sulej, redaktorka książki, pisarka i reporterka, zajmująca się popularyzacją antropologii mody.

Republikacja>

https://iam.pl/pl/dla-mediow/stulecie-polskiej-mody

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: