26 lutego 1927 roku przypada 94 rocznica ogłoszenia Mazurka Dabrowskiego Hymnem Polski.

Wpisany w scenariusz meandrów każdego Polaka w codziennej prozie nostalgią polonijnego Poety hen w czasoprzestrzeni drga nutą sentymentem Wielkiej Emigracji do Mazurka Dąbrowskiego Czcząc Legiony Polskie pokolenia śpiewają ,, Z ziemi włoskiej do Polski’’Stojąc w obliczu zadumy przeszyci bólem walczących maki na Monte Casino polską krwią płaczące… każdą rocznicą mniej łzawiące ©Yvette Poplawska


Baczmy, by nie zagubić z oczu NAJ’ważniejszych dat historii, przesłaniając go trudem i znojem dnia codziennego.

Źródła: Materiał własny, Wikipedia, Witryny internetowe.

Ta pieśń towarzyszyła Polakom przez XIX, XX w., przez wszystkie chwile trudne, ale i przez chwile chwały.***Mazurek Dąbrowskiego polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Mazurek Dąbrowskiego (Nederlands: Dąbrowskimars, naar de eerste regels ervan ook wel Nog is Polen niet verloren genoemd) is het nationale volkslied van Polen geschreven door Józef Wybicki in 1797. De eerste regel Jeszcze Polska nie zginęła (Nog is Polen niet verloren) wordt ook wel gebruikt als naam. Het geeft de bittere jaren en hoop weer van een volk dat sinds 1772 onderdrukt is doorPruisen, Habsburgers, Russische tsaren en later de Nazi’s en sinds 1945 de USSR. De tekst refereert aan de Poolse generaal en volksheld Jan Henryk Dąbrowski, die – tijdens de Tweede Poolse Deling in 1793 Poolse troepen aanvoerde.

Rozpisane na flet: wszystko do B w razkreślnej oktawie, c2 d2, e2 i f2 w dwukreślnej

a b c2 c2 c2 a d2 c2 b a g g c2 b b a

a b c2 c2 c2 a d2 c2 b a g g c2 e g f

g g b b a b b b b d2 d2 c2

a c2 f2 e2 e2 d2

c2 c2 b e g f

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski (…)

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski (…)

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:”Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.”

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski (…)

***Mazurek Dąbrowskiego /nederlans/

Nog is Polen niet verloren,

Zolang wij leven.

Wat de vreemde overmacht ons ontnomen heeft

Zullen wij met de sabel terugnemen!

refrein:Marcheer, marcheer, Dąbrowski,

Vanuit de Italiaanse grond naar de Poolse;

Onder uw leiding

Verenigen we ons met het volk!

Wij zullen de Wisła oversteken,

de Warta,Wij zullen Polen zijn!

Het voorbeeld heeft Bonaparte ons gegeven

Hoe wij moeten overwinnen!

refrein

Zoals Czarniecki naar Poznań kwam,

Na de Zweedse inval,

Om het vaderland te redden,

Zo zullen wij terugkeren overzee.

refrein

En Vader spreekt dan tot zijn Basia (verkleinde vorm van Barbara),

Met tranen in zijn stem:

“Luister daar, hoe de onzen

Op de trommels slaan!”

refrein

– Słowa z “Pieśni legionów polskich we Włoszech”, z której po przeróbkach powstał nasz hymn. Cytuję: “Pieśń Legionów Polskich we Włoszech – pierwotny tekst autorstwa Józefa Wybickiego powstał w Reggio nell’Emilia jako żołnierska piosenka śpiewana do popularnej melodii Mazurka i po raz pierwszy został wykonany publicznie 20 lipca 1797 r. podczas uroczystości na cześć twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Ogłoszony drukiem w Warszawie w 1806 r. uległ modyfikacji: zmieniono kolejność strof (trzecia znalazła się w miejscu drugiej) oraz usunięto strofę czwartą i szóstą. Szczególnie wymowa strofy czwartej, zaczynającej się od słów: „Niemiec, Moskal nie osiędzie (…)” byłaby nietaktem wobec przyszłego władcy tworzącego się właśnie Księstwa Warszawskiego, króla saskiego Fryderyka Augusta oraz posunięciem niedyplomatycznym w obliczu pertraktacji prowadzonych przez Napoleona z Aleksandrem I, uwieńczonych pokojem w Tylży w 1807 r. (Wybicki doskonale znał kulisy ówczesnych działań politycznych, będąc w nie zaangażowany osobiście). Zmieniony tekst, po dalszych poprawkach (m.in. w zakresie uwspółcześnienia form gramatycznych i pewnych zmianach leksykalnych) stał się podstawą dzisiejszej wersji hymnu narodowego; oficjalnie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech stała się hymnem państwowym decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1927 roku.”

Materiał: Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART   

Exit mobile version