Site icon

15 września 2022 r. w Ambasadzie RP w Sztokholmie odbyła się 11.edycja Narodowego Czytania. 

Wydarzenie organizowane jest już po raz jedenasty, pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Pierwszą akcję Narodowego czytania zainicjował były Prezydent Polski Bronisław Komorowski w 2012 roku. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz odnawianie dóbr języka ojczystego i kultury w Polsce oraz  przypominać najważniejsze dzieła najwybitniejszych polskich poetów i pisarzy. Wspólna lektura umacnia jedność narodu polskiego i Polaków rozproszonych po całym świecie. Dla Polski i Polaków epoka romantyzmu ma szczególne znaczenie, narodziła się, gdy Polska była pod zaborami. 

Mickiewicz był poetą wspólnotowym. – Dzisiaj to poeta nasz, naszych sąsiadów Litwinów, Białorusinów, w części Ukraińców. Jesteśmy przesiąknięci tym samym duchem – powiedział Prezydent Andrzej Duda 

Szanowny Konsul Maciej Zamościk, Pani Iwona Jabłonowska, Ekscelencja Ambasador w Królestwie Szwecji Joanna Hofman, Beata Laszkowska Halina Bartoszek, Rosa.
Diana Kicia Beata Laszkowska Kazimiera Drężek Sofia Debska

 Do akcji wspólnego czytania włączyła się Szkoła Polska, którą reprezentowali uczniowie klas licealnych wraz z opiekunami Panią Iloną Podkowską-Rossą oraz Panią Sonią Bergman.

Integracja polonijna, międzypokoleniowa.

#integracja #polonia

#Szwecja

Narodowe Czytanie pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Ballady i Romanse Adama Mickiewicza

Uroczystość Narodowego Czytania pod patronatem Ekscelencji, Ambassador Joanny Hofman w Jej Rezydencji w Sztokholmie.

Uczestnicy

Diana Kicia Beata Laszkowska Kazimiera Drężek Sofia Debska Ilona Podkowska Rossa

Język Ojczysty fundamentalną wartością kultury narodu i społecznych jednostek w Poezji i Literaturze. Wartości i walory języka polskiego są inicjatywą, której celem jest popularyzacja nauki w języka ojczystym. Poprzez tego rodzaju przedsięwzięcia, jak m.in. wspólna międzynarodowa 11 Edycja Narodowego Czytania ,,Ballady i Romanse’’ Adama Mickiewicza, pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej RP, powraca do naszych korzeni. Dociera do każdego – dzieci, młodzieży, dorosłych, kto jest zainteresowany szeroko pojmowaną poprawnością językową, kulturą języka i wiedzą z językiem polskim związaną.  

Wszyscy Polacy, Litwini, łączący się z nami obcokrajowcy, którzy sięgają po nieodzowne atrybuty pisarskie, są myślami i sercem przy polskim wieszczu.  

Wypełniamy próżnie myśli promując mowę – słowo pisane Adama Mickiewicza na wszystkich szczeblach literatury słowiańskiej. Między innymi Ballady i Romanse są wysublimowanym kluczem do wrót spichlerza poezji.  

Język polski to również fundamentalna wartość kultury narodu. W jednej definicji nie zamkniemy, piękna języka ojczystego, życia naszego, identyfikacji z przodkami, genów Ojczyzny naszej- powiedziała Yvette Popławska- poetka, pisarka, Prezes stowarzyszenia Virtualia ART. 

16.09.2022 Stockholm

Exit mobile version